loading
English

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników zmieniamy zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Prosimy o zminimalizowanie wizyt osobistych w naszym Szpitalu, Państwa sprawy jesteśmy w stanie załatwić w inny sposób.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można zgłosić w następującej formie:

·     listownie – na adres:     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Archiwum Medyczne

   10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18

·     mailem: archiwum@wss.olsztyn.pl

·     telefonicznie: 89/ 53 86 212 lub 89/ 53 86 274

Proponujemy następujące formy otrzymania dokumentacji:

·    wysyłka pocztą,

·    mailem na wskazany adres poczty elektronicznej,

·   w sytuacjach wyjątkowych (pilnych) odbiór osobisty w archiwum – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru. 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami archiwum pod numerem telefonu:

o     – 89 53 86 212

o     – 89 53 86 274

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

1)       pacjentowi,

2)       przedstawicielowi ustawowemu,

3)       osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)       osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,

2)       osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,

3)       osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Zgodnie z art. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:

o    w kancelarii szpitala,

o    w sekretariacie każdego oddziału,

o    w rejestracji poradni specjalistycznych,

o    w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej,

o    w archiwum.

Wniosek można także wysłać za pośrednictwem poczty na adres szpitala lub pocztą elektroniczną na adres: archiwum@wss.olsztyn.pl.

Dokumentacja  jest przygotowywana do wydania i wydawana w Archiwum Medycznym.

Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana:

o    pocztą na wskazany adres (koszt przesyłki ponosi pacjent, wysokość opłaty na wysyłkę jest ustalana wg aktualnych stawek operatora pocztowego),

o    na wskazany adres mailowy.

Archiwum Medyczne jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-11.00 oraz 12.00-14.00.

Kontakt telefoniczny do archiwum: 89 538 62 12.

Adres e-mail: archiwum@wss.olsztyn.pl

Dokumentacja medyczna udostępniana jest za opłatą:

13,47 zł – za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

0,47 zł – za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

2,69 zł – za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

Opłaty obowiązują od dnia 01.03.2023 r.

Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 849 ze zm.)

UWAGA

W związku z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od dnia 04.05.2019 r. opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy  w żądanym zakresie.

Szpital udostępnia również Duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka – opłata wynosi 100 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o wydanie duplikatu książeczki zdrowia dziecka

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings