loading
English

ODDZIAŁ KLINICZNY MEDYCYNY RATUNKOWEJ SZPITALNY KLINICZNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Koordynator

dr n. med.
Rakesh Jalali

Pielęgniarka oddziałowa

mgr
Joanna Kozłowska

Telefony Kontaktowe

 

Obszar segregacji medycznej i przyjęć

Tel: 89 53 86 511
Tel: 89 53 86 432

gabinet lekarski


Tel: 89 53 86 588

Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy jest oddziałem wyspecjalizowanym w niesieniu pomocy
w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz ratowana ofiar wypadków i katastrof.

Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie jest ośrodkiem o najwyższej referencyjności, w ramach którego funkcjonuje Centrum Urazowe oraz Centrum Udarowe.

Dzięki zapleczu Pracowni Hemodynamicznej udzielamy pełnego zakresu świadczeń w zakresie leczenia ostrych zespołów wieńcowych, a dzięki zapleczu Oddziału Kardiochirurgii jesteśmy w stanie udzielać ratunkowych świadczeń zdrowotnych pacjentom w hipotermii głębokiej.

Jesteśmy także referencyjnym Oddziałem Ratunkowym dla pacjentek ciężarnych oraz z chorobami
z zakresu ginekologii.

W ciągu roku udzielamy świadczeń zdrowotnych około 18 tysiącom pacjentów, z czego około 80% pacjentów jest wypisywanych z Oddziału Ratunkowego.

Oddział dysponuje 2 stanowiskami intensywnej terapii, 3 stanowiskami krótkotrwałego intensywnego nadzoru, 5 stanowiskami obserwacyjnymi, 2 stanowiskami zabiegowymi oraz gipsownią.

Naszym pacjentom udzielamy wszelkich niezbędnych świadczeń, do których należą m.in.:

 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa zgodnie z algorytmami Advanced Life Support
 • wstępna intensywna terapia w nagłych zachorowaniach i urazach
 • wstępne leczenie hipotermii głębokiej
 • wstępna diagnostyka i leczenie urazów wielonarządowych, mnogich obrażeń ciała i ciężkich urazów izolowanych
 • respiratoroterpia i nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w niewydolności oddechowej
 • pełna diagnostyka udarów mózgu z użyciem technik tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
 • wstępna diagnostyka i leczenie zatruć
 • wstępna diagnostyka i leczenie ostrych zachorowań internistycznych i chirurgicznych
 • całodobowa diagnostyka ultrasonograficzna
 • repozycja zwichnięć stawowych
 • redukcja i unieruchomienie złamań zamkniętych

Oddział przystosowany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych głównie osobom dorosłym.

Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy stanowi także bazę szkoleniową dla lekarzy, lekarzy stażystów, studentów kierunku lekarskiego, studentów ratownictwa medycznego oraz pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w zakresie medycyny ratunkowej.

Baza oddziału w pełni umożliwia realizację programu specjalizacyjnego oraz wszystkich procedur
w ramach specjalizacji z zakresu Medycyny Ratunkowej.

W SKOR lekarze odbywają szkolenie specjalizacyjne z zakresu Medycyny Ratunkowej. Oddział umożliwia także rezydentom innych dziedzin medycyny odbywanie stażu kierunkowego z zakresu Medycyny Ratunkowej.

Stałą kadrę Oddziału stanowi 8 lekarzy, w tym 5 specjalistów Medycyny Ratunkowej, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji z Medycyny Ratunkowej oraz 1 lekarz bez specjalizacji. Poza tym w warunkach dyżurowych pracę Oddziału wspiera 13 lekarzy spełniających kryteria Lekarza Systemu wg ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W oddziale dyżur pełni trzech lekarzy, przy czym całodobowo zapewniona jest opieka i nadzór Specjalisty Medycyny Ratunkowej.

Główne cele oddziału

 1. Kliniczne – polegające na opartej na najnowszych dowodach medycznych opiece nad pacjentem ukierunkowanej na maksymalizację bezpieczeństwa, jakości i równości opieki
 2. Naukowe – mające na celu zapewnienie najwyższej jakości nauczania studentom kierunków medycznych, zapewnienie najlepszych warunków do realizacji programu specjalizacji dla Lekarzy Rezydentów
 3. Badawcze – polegające na prowadzeniu badań naukowych celem wprowadzenia nowych rozwiązań do praktyki klinicznej
 4. Strategiczne – mające na celu badanie, rozwój i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań do systemu opieki nad pacjentem oraz praca nad rozwojem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Kiedy zgłosić się do Szpitalnego Klinicznego Oddział Ratunkowego?

SKOR udziela świadczeń zdrowotnych głównie pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Stan taki definiowany jest jako nagłe lub przewidywane w krótkim czasie pojawienie się objawów pogorszenia zdrowia, którego następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu bądź uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych i/lub leczenia. Ten stan może być reprezentowany przez:

 1. Nagłą utratę przytomności, zaburzenia świadomości
 2. Występującą nagle duszność
 3. Nasilone i uogólnione reakcje uczuleniowe
 4. Otwarte rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego
 5. Złamania kości, zwichnięcia stawów, skręcenia
 6. Zatrucia: lekami, środkami chemicznymi, gazami, rozpuszczalnikami
 7. Oparzenia wymagające zaopatrzenia medycznego
 8. Uporczywe wymioty, wymioty fusowate, obfite krwawienia z przewodu pokarmowego
 9. Obfite krwawienia z dróg rodnych
 10. Obfite krwawienia z dróg moczowych
 11. Nagłe ostre bóle brzucha, silne bóle brzucha nieustępujące po leczeniu przeciwbólowym

Kolejność przyjęć

O kolejności przyjęć pacjentów decyduje personel medyczny SKOR. Nie ma tu znaczenia kolejność zgłaszania się do SKOR, a pilność zastosowania interwencji medycznych określona w trakcie procesu segregacji medycznej (TRIAGE).

TRIAGE jest to wstępna weryfikacja stanu zdrowia pacjenta, celem oceny priorytetu przyjęcia do SKOR. W naszym Oddziale wykonywana jest przez doświadczony i przeszkolony personel medyczny – lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarki systemu.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjent kwalifikowany jest do jednej z 5 kategorii określających priorytet przyjęcia do SKOR.

Kategorie pilności przyjęcia:

Czerwony – ESI 1 – natychmiastowy kontakt z lekarzem

Pomarańczowy – ESI 2 – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut

Żółty – ESI 3 – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut

Zielony – ESI 4 – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut

Niebieski – ESI 5 – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Pacjenci, którzy w wyniku segregacji medycznej zostali zakwalifikowani do kategorii zielonej
i niebieskiej mogą zostać przekierowani ze Szpitalnego Klinicznego Oddziału Ratunkowego do lekarza POZ lub do Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej.

Z naszych doświadczeń wynika, iż najliczniejszą grupę pacjentów w SKOR stanowią pacjenci zakwalifikowani do kategorii żółtej, zielonej i niebieskiej. W związku z tym proces oczekiwania na konsultację lekarską i dalszy proces diagnostyczno-terapeutyczny w tych grupach może ulec wydłużeniu, gdyż pacjenci zakwalifikowani do grupy czerwonej i pomarańczowej mają wyższy priorytet.  

Szanowny Pacjencie, zostaniesz przyjęty, personel SKOR pamięta o Tobie!

Na czas oczekiwania na konsultację lekarską wpływa wiele czynników, między innymi ilość pacjentów, ilość zajętych łóżek, czy też obłożenie lekarzy SKOR pracą.

Wszystkimi pacjentami wymagającymi natychmiastowych interwencji ratujących życie zajmujemy się natychmiastowo. Kiedy Ty oczekujesz bezpiecznie na przyjęcie – my walczymy o ich życie.

Drogi Pacjencie!

Pamiętaj, że Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy, to nie przychodnia specjalistyczna, przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, pracownia tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy RTG, dlatego nie zgłaszaj się do SKOR w celu:

 • uzyskania porady ogólnolekarskiej lub specjalistycznej
 • recepty na leki stosowane przewlekle
 • uzyskania konsultacji specjalistycznej
 • wykonania badań obrazowych i laboratoryjnych
 • wystawienia zwolnienia lekarskiego, zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • zmiany opatrunków
 • wymiany cewnika założonego do pęcherza moczowego
 • usunięcia szwów
 • zdjęcia opatrunku gipsowego
image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings