loading
English

Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych WSS Olsztyn (punkt rejestracja do poradni znajduje się w budynku przychodni przy ul. Żołnierska 16 a):

Rejestracji osobiście można dokonać w godz.: pn-czw 7.00-18.00, pt 8.00-14.30

Rejestracja telefoniczna pod nr 89/ 54 44 200: pn-czw 7.30-18.00, pt 8.00-14.30

Rejestracja internetowa: przy użyciu aplikacji e-pacjent

Rejestracja za pomocą komunikacji elektronicznej: rejestracja@wss.olsztyn.pl

E-mail do kontaktu lub rejestracji do specjalistów dla osób niesłyszących: nieslyszacy@wss.olsztyn.pl

Rejestracja do poradni znajduje się w budynku przy ul. Żołnierska 16 a

Rejestracji osobiście można dokonać w godz.: pn-czw 7.00-18.00, pt 8.00-14.30

Rejestracja telefoniczna pod nr89 54 44 200: pn-czw 7.30-18.00, pt 8.00-14.30

Poradnie  zlokalizowane przy ul. Żołnierskiej 16 a i b:

Poradnia Diabetologiczna, 
Poradnia Diabetologiczna – Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej

Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Kardiochirurgiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Hematologiczna
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
Poradnia Transplantacji Nerek
Poradnia Neurologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Ginekologii Onkologicznej

Poradnia Ran Przewlekłych
Poradnia Lekarza Zakładowego

Poradnia Genetyczna – BADANIA PRENATALNE

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnie zlokalizowane przy ul. Żołnierskiej 18:

Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Poradnia Okulistyczna

Harmonogram pracy poradni
 

Telefon do Rejestracji Poradnia Medycyny Nuklearnej
– 89 5386 301
– 89 5386 543

Telefon do Rejestracji Poradni dla chorych żywionych poza i dojelitowo w warunkach domowych
– 89 5386 277

Rejestracja do Poradni Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej KAOS – Cukrzyca odbywa się codziennie (poniedziałek-piątek) w godz. 8.00 – 14.00 w pokoju nr 19 w budynku przy ul. Żołnierskiej 16A lub telefonicznie pod nr. 507 499 630.

Rejestracja do Poradni Lekarza Zakładowego odbywa się pod numerem tel. 89 5386 472. Lekarz zakładowy przyjmuje w poniedziałki w godz. 14.30-16.00 i środy w godz. 8.00-11.00.

Telefon do Niepublicznego Zakładu Opieki Medycznej Poradnia Kardiologiczna
– 89 5386 207(ul. Żołnierska 16a)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Gabinet mieści się w pokoju nr 48 na parterze budynku Szpitala, gdzie na co dzień działa Poradnia Ortopedyczna (wejście główne od strony ul. Żołnierskiej, w holu należy kierować się w prawo).

Kontakt telefoniczny pod nr. 89 670 91 25, zgłoszenie potrzeby wizyty domowej: tel. 89 527 22 22.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

nagłego zachorowania;

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Kierownik ds. administracji przychodni

mgr inż. Bożena Struczewska – Czajkowska, tel. 89 538 65 19

Pracownicy

Maria GrabowskaBogusława Kazimierczukmgr Anna MagieraJoanna MikulewiczEmilia Ancewicz
Anna PłaneckaBożena WiniarekUrszula WiśniewskaKamila MieczkowskaMarta Krętkowska
Ewa GrzegorczykIzabela RadziwiłłowiczBeata Grzybowska-RybačekPaulina Dąbrowska 
     

Poradnie Specjalistyczne

Ordynator
dr n. med.
Imię Nazwisko
Pielęgniarka oddziałowa

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych WSS Olsztyn (punkt rejestracja do poradni znajduje się w budynku przychodni przy ul. Żołnierska 16 a):

Informujemy, iż każdy pacjent w dniu wizyty w poradni specjalistycznej zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność/ wizytę w biletomacie umieszczonym przy wejściu w budynku Poradni lub przy wejściu w budynku Szpitala. Nadany numer do odpowiedniego gabinetu nie zmienia nadanej godziny przyjęcia.

Wszelkich informacji na temat korzystania z biletomatu udzielą pracownicy informacji Szpitala/ Przychodni.

Rejestracja osobista

pn - czw 7.00-18.00
pt 8.00-14.30

Rejestracja telefoniczna

Tel: 89 54 44 200
pn-czw 7.30-18.00
pt 8.00-14.30

Rejestracja internetowa

przy użyciu aplikacji e-pacjent
email: rejestracja@wss.olsztyn.pl
Dla osób niesłyszących email: nieslyszacy@wss.olsztyn.pl

Rejestracja za pomocą komunikacji elektronicznej


rejestracja@wss.olsztyn.pl

E-mail do kontaktu lub rejestracji do specjalistów dla osób niesłyszących

nieslyszacy@wss.olsztyn.pl

Rejestracja internetowa

przy użyciu aplikacji e-pacjent

Rejestracja do poradni znajduje się w budynku przy ul. Żołnierska 16 a

Rejestracja osobista

pn - czw 7.00-18.00
pt 8.00-14.30

Rejestracja telefoniczna

Tel: 89 54 44 200
pn-czw 7.30-18.00
pt 8.00-14.30

Rejestracja internetowa

przy użyciu aplikacji e-pacjent

Poradnie zlokalizowane przy ul. Żołnierskiej 16 a i b:

 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna – Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Kardiochirurgiczna
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Hematologiczna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 • Poradnia Transplantacji Nerek
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Ran Przewlekłych
 • Poradnia Lekarza Zakładowego
 • Poradnia Genetyczna – BADANIA PRENATALNE
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Logopedyczna

Poradnie zlokalizowane przy ul. Żołnierskiej 18:

 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Chirurgii Plastycznej
 • Poradnia Urologiczna

  HARMONOGRAM PRACY PORADNI (KLIKNIJ)

Telefon do Rejestracji Poradnia Medycyny Nuklearnej

Rejestracja telefoniczna

Tel: 89 5386 301
Tel: 89 5386 543

Rejestracja telefoniczna

Tel: 89 5386 543

Rejestracja internetowa

przy użyciu aplikacji e-pacjent

Telefon do Rejestracji Poradni dla chorych żywionych poza i dojelitowo w warunkach domowych

Rejestracja telefoniczna

Tel: 89 5386 277

Rejestracja telefoniczna

Tel: 89 5386 543

Rejestracja internetowa

przy użyciu aplikacji e-pacjent

Rejestracja do Poradni Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej KAOS – Cukrzyca

Rejestracja Osobista

odbywa się codziennie
(poniedziałek-piątek)
w godz. 8.00 – 14.00

Rejestracja telefoniczna

Tel: 507 499 630

Rejestracja internetowa

przy użyciu aplikacji e-pacjent

Rejestracja do Poradni Lekarza Zakładowego

Rejestracja Osobista

Lekarz zakładowy przyjmuje w
poniedziałki w godz. 14.30-16.00 i
środy w godz. 8.00-11.00.

Rejestracja telefoniczna

Tel: 89 5386 472

Rejestracja internetowa

przy użyciu aplikacji e-pacjent

Telefon do Niepublicznego Zakładu Opieki Medycznej Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja telefoniczna

Tel: 89 5386 207 (ul. Żołnierska 16a)

Rejestracja telefoniczna

Tel: 89 5386 472

Rejestracja internetowa

przy użyciu aplikacji e-pacjent

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Gabinet mieści się w pokoju nr 48 na parterze budynku Szpitala, gdzie na co dzień działa Poradnia Ortopedyczna (wejście główne od strony ul. Żołnierskiej, w holu należy kierować się w prawo).

Kontakt telefoniczny

Tel: 89 670 91 25
zgłoszenie potrzeby wizyty domowej
Tel: 89 527 22 22

Rejestracja telefoniczna

Tel: 89 54 44 200
pn-czw 7.30-18.00
pt 8.00-14.30

Rejestracja internetowa

przy użyciu aplikacji e-pacjent
email: rejestracja@wss.olsztyn.pl
Dla specjalistów osób niesłyszących email: nieslyszacy@wss.olsztyn.pl

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

nagłego zachorowania;

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Kierownik ds. administracji przychodni

mgr inż. Bożena Struczewska – Czajkowska, tel. 89 538 65 19

Pracownicy
Maria Grabowska Bogusława Kazimierczuk mgr Anna Magiera Joanna Mikulewicz Emilia Ancewicz
Anna Płanecka Bożena Winiarek Urszula Wiśniewska Kamila Mieczkowska Marta Krętkowska
Ewa Grzegorczyk Izabela Radziwiłłowicz Beata Grzybowska-Rybaček Paulina Dąbrowska  
image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Zobacz więcej
Ustawienia plików cookie
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Polityka prywatności i plików cookie
Nazwa ciasteczka Aktywny

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Zapisz ustawienia
Cookies settings