Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Centralna Sterylizatornia

Czynna:
Poniedziałek- piątek w godzinach 6:00 – 21:00
Sobota, niedziela i w święta w godzinach 8:00 – 20:00

Centralna Sterylizatornia (CS) działa na potrzeby Bloku Operacyjnego, Oddziałów,Pracowni i Poradni Szpitalnych. W Centralnej Sterylizatorni w pełni zautomatyzowanym i skomputeryzowanym systemie wykonywane są procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji instrumentarium zabiegowego, narzędzi, sprzętu i materiałów porowatych. Ponadto pracownicy C.S. przy zastosowaniu gazowej formy nadtlenku wodoru przeprowadzają dekontaminację we wszystkich Oddziałach. Nowoczesna C.S. jest zaprojektowana i wyposażona zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi. Wszystkie przeprowadzane procesy są monitorowanie i kontrolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Automatyczne myjnie-dezynfektory, nowoczesne sterylizatory należą do sprzętu światowej klasy, a elektroniczny system obiegu materiału pozwala na indywidualne oznakowanie każdej wyprodukowanej jednostki.

Technicy sterylizacji medycznej:

Iwona Czacharowska Barbara Skrzetuska Paulina Muraszko
Janina Sadowska Ewa Frączkiewicz Iwona Tkacz
Beata Strzałkowska Iwona Lachowicz Marek Olbert
Joanna Głowacka Katarzyna Bednarczyk Patryk Kozyra
Joanna Łepek Alicja Lewalska Łukasz Łaszek
Julita Czaplińska Monika Fedor  
Stanowiska pracy: tel 89 5386 311    
     
Top