Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Centralna Sterylizatornia

Czynna:
Poniedziałek- piątek w godzinach 6:00 – 21:00
Sobota, niedziela i w święta w godzinach 8:00 – 20:00

Centralna Sterylizatornia (CS) działa na potrzeby Bloku Operacyjnego, Oddziałów,Pracowni i Poradni Szpitalnych. W Centralnej Sterylizatorni w pełni zautomatyzowanym i skomputeryzowanym systemie wykonywane są procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji instrumentarium zabiegowego, narzędzi, sprzętu i materiałów porowatych. Ponadto pracownicy C.S. przy zastosowaniu gazowej formy nadtlenku wodoru przeprowadzają dekontaminację we wszystkich Oddziałach. Nowoczesna C.S. jest zaprojektowana i wyposażona zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi. Wszystkie przeprowadzane procesy są monitorowanie i kontrolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Automatyczne myjnie-dezynfektory, nowoczesne sterylizatory należą do sprzętu światowej klasy, a elektroniczny system obiegu materiału pozwala na indywidualne oznakowanie każdej wyprodukowanej jednostki.

Top