loading
English

Kontakt

Nasza lokalizacja

ul. Żołnierska 18
10- 561 Olsztyn

Kontakt

INFORMACJA SZPITALNA: 89 53 86 356 CENTRALA SZPITALNA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Napisz do nas

szpital@wss.olsztyn.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10- 561 Olsztyn

fax sekretariat: 89 53 86 550
e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl

skrzynka EPUAP: WSSzpital/ESP

NIP: 7392955794
REGON:000293976
KRS: 0000000449

Nr wpisu do rejestru ZOZ Wojewody: Księga Rejestrowa nr 000000015614
Branża (nazwa wg oddziału PKD) – 86.10.Z
Nazwa Banku i nr konta: BGK O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wss.olsztyn.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

  Tę stronę chroni rozwiązanie reCAPTCHA. Obowiązuje Polityka Prywatności oraz Regulamin Google.

  Olsztyn, 29.01.2024 r.
  INFORMACJA O WPŁYWIE NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE STOSOWANIEM ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
  Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2023 poz 1173) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na:
  – stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów diagnostyki
  medycznej i radiologii zabiegowej
  – udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych i leczenia chorób
  nienowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych.
  Działalność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, związana ze stosowaniem źródeł promieniowania jonizującego, w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  W związku z wykonywaniem działalności polegającej na stosowaniu otwartych źródeł promieniowania jonizującego nie doszło uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.
  Prowadzona przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie działalność związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego jest zgodna z warunkami posiadanych zezwoleń oraz z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko.
  Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych
  pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

  image_pdf
  Do góry
  Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
  Cookies settings
  Akceptuj
  Polityka prywatności i plików cookie
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  Używanie ciasteczek

  Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
  Save settings
  Cookies settings