Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Hematologiczny

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 389
Gabinet lekarski: 89 53 86 392
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 441
Telefon do pacjentów: 89 53 86 539

Oddział zajmujemy się głównie chorobami przewlekłymi, chorzy z rozpoznaniem ostrych białaczek po przeprowadzeniu diagnostyki są kierowani do klinik hematologicznych. Oddział pełni specjalistyczną opiekę nad chorymi
ze schorzeniami narządu krwiotwórczego, takimi jak:

 

  • niedokrwistości niedoborowe hemolityczne,
  • skazy krwotoczne osoczowe i małopłytkowe,
  • choroby rozrostowe (nowotworowe) układu chłonnego i granulocytarnego: chłoniaki nieziarnicze, białaczki limfocytowe, szpiczak plazmocytowy, przewlekłą białaczkę szpikową, osteomielofibroza, nadpłytkowość samoistna,
  • pierwotne niedobory immunologiczne.

 

Ciągłość opieki zapewnia Poradnia Hematologiczna. Opiekę nad chorymi z wrodzonymi skazami krwotocznymi (hemofilie) sprawuje Poradnia leczenia skaz krwotocznych.

Lekarze:

dr n. med. Lena Drozdowska-Rams lek. med. Jolanta Sobiech
lek. med. Radosław Bogucki lek. med. Katarzyna Żołnierowicz
lek med. Agnieszka Walczyk lek med. Magdalena Jakubowska
Top