Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Neurochirurgiczny

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 544
Gabinet lekarski: 89 53 86 492
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 251
Telefon do pacjentów: 89 53 86 459

Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny posiada 31 łóżek (sale 1- i 2-osobowe z własnymi węzłami sanitarnymi) oraz w pełni zmonitorowaną salę intensywnego nadzoru z 4 łóżkami. Oddział posiada akredytację i 3 miejsca specjalizacyjne. Zespół neurochirurgiczny posiada 2 sale operacyjne na nowoczesnym bloku operacyjnym. Sale są wyposażone m.in. w dwa mikroskopy operacyjne z fluoroskopią onkologiczną i naczyniową, zestaw endoskopowy z torem wizyjnym, nawigację śródoperacyjną, aparat USG, monitoring neurofizjologiczny oraz nóż ultradźwiękowy. Oddział wykorzystuje salę hybrydową na bloku operacyjnym do wewnątrznaczyniowego zaopatrywania tętniaków i naczyniaków mózgu.

Oddział specjalizuje się w operacjach struktur elokwentnych mózgu, guzach podstawy czaszki i leczeniu chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, schorzeń kręgosłupa i urazów czaszkowo-mózgowych. 


Wykonywane operacje:

 • nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 • guzy podstawy czaszki
 • kraniotomie z wybudzeniem, 
 • operacje z śródoperacyjnym monitorowaniem neurofizjologicznym
 • malformacje naczyniowe mózgu, w tym tętniaki naczyń mózgowych i naczyniaki zaopatrywane drogą kraniotomii i wewnątrznaczyniową 
 • zastosowanie fluoroskopii śródoperacyjnej w przypadku chorób nowotworowych i naczyniowych mózgu
 • operacje związane z urazami czaszkowo-mózgowymi,
 • operacje kręgosłupa w chorobie zwyrodnieniowej i nowotworach 360 stopni z zastosowaniem różnego rodzaju systemów stabilizacyjnych,
 • nowotwory kanału kręgowego i rdzenia,
 • neuralgie nerwu trójdzielnego metodą Jannetta'a,
 • wodogłowie z zastosowaniem różnych systemów zastawkowych,
 • endoskopia układu komorowego - wentrikulostomia 
 • operacje nerwów obwodowych: zespoły cieśni, guzy, urazy
 • leczenie spastyczności - implantacja pomp baclofenowych.
 • mikrodiscektomie

Lekarze:

dr n. med. Sławomir Tananis dr n. med. Mirosław Smółka
lek. Leszek Malinowski lek. Grzegorz Szczepanik
lek. Tomasz Budzisz lek. Danuta Kubiak
lek. Kamil Kulbacki  

Lekarze rezydenci

lek. Artur Walczak  
Top