Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 280
Gabinet asystentów: 89 53 86 230
Pracownie: 89 53 86 595

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne czynne jest całodobowo, 7 dni w tygodniu. Wykonuje pełny zakres badań laboratoryjnych, łącznie z wysokospecjalistycznymi (badania genetyczne, wirusologiczne, itd.).

W Laboratorium funkcjonuje system kolejkowy usprawniający pracę punktu pobrań.

BADANIA WYKONYWANE W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM - LISTA


Jak nas znaleźć
Laboratorium mieści się na niskim parterze w budynku głównym Szpitala (wejście główne do budynku, korytarz po prawej stronie od str. ul. Żołnierskiej).

Na badanie można zgłosić się najlepiej w godzinach porannych (od 7.00- 9.00) ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty (z którym szpital ma podpisaną umowę) lub odpłatnie, wg obowiązującego cennika procedur medycznych (można płacić kartą).
Pacjent powinien być na czczo, tzn. po minimum 10-12 godzinnym wstrzymaniu się od przyjmowania posiłków i płynów. Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego.
W przypadku pobrania materiału do badań w innych godzinach prosimy o nie spożywanie posiłków i płynów (za wyjątkiem małej ilości wody) na co najmniej 4-5 godzin przed pobraniem krwi.


Przygotowanie pacjenta do badania krwi:
- W większości przypadków (chyba, że lekarz zaleci inaczej) krew należy pobierać na czczo (najlepiej 10- 12 godzin od ostatniego posiłku).
- Jeżeli jest to możliwe, krew należy pobierać w godzinach porannych (najlepiej pomiędzy 7.00, a 9.00 rano).
- Przed badaniem (kilka/ kilkanaście dni) nie zaleca się radykalnej zmiany diety (zarówno skład, jak i objętość posiłków powinna pozostać zwyczajowa).
- Zdecydowanie przed badaniem (przez kilka dni) należy unikać alkoholu.
- Dobrze jest przed badaniem unikać stresów, zarówno tych codziennych, jak i wywołanych samym badaniem (np. niepokojem przed pobraniem krwi) – przed samym pobraniem zaleca się 20-30 minutowy relaks (na siedząco).
- Jeżeli jest to możliwe, należy pobierać krew przed zażyciem porannej dawki leków (koniecznie trzeba dopytać lekarza czy nie ma przeciwwskazań !!!!!)
- Jeżeli badanie ma służyć monitorowaniu leczenia, należy ustalić z lekarzem, czy krew ma być pobrana kiedy stężenie leku jest najwyższe, czy kiedy jego poziom uległ stabilizacji.

1. Badanie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i trójglicerydów (LIPIDOGRAM):
Zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną - zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek.
Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu.
W dniu badania Pacjent powinien być na czczo.

2. Doustny test tolerancji glukozy:
Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 120 minutach od obciążenia 75 g glukozy/lub wg wskazań lekarza.
Po pierwszym pobraniu krwi Pacjent otrzymuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut.
Po dwóch godzinach od podania glukozy pobiera się krew po raz drugi.
W trakcie trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz palenia papierosów, jak również ograniczyć wysiłek fizyczny do minimum.

3. ACTH, Kortyzol:
Pacjent powinien być na czczo. Ze względu na dobowy rytm wydzielania hormonu krew należy pobrać rano, o godzinie 8:00 lub wg wskazań lekarza.

4. PROLAKTYNA – test stymulacji Metoklopramidem:
Pacjent zgłasza się do Laboratorium z lekiem metoklopramidem (uprzednio przepisanym przez lekarza). Krew pobiera się na czczo, w godzinach rannych, najlepiej po godzinie od momentu obudzenia się. Przed wykonaniem badania nie należy masować piersi i podejmować współżycia. Podczas trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz unikać wysiłku fizycznego.
Po pierwszym pobraniu krwi pacjent zażywa 1 tabletkę (10 mg) metoklopramidu, którą popija wodą. Krew pobiera się po 60 i 120 minutach od momentu podania leku/lub wg wskazań lekarza.

5. KLIRENS KREATYNINY:
W dniu poprzedzającym pobranie krwi należy przeprowadzić dobową zbiórkę moczu.
W dniu badania krwi należy przynieść 50 ml moczu ze zmierzonej dokładnie objętości dobowej zbiórki (dokładną objętość dobowej zbiórki moczu należy podać w Laboratorium).
Krew pobrać rano, między godziną 7:00, a 10:00, Pacjent powinien być na czczo.

Przygotowanie pacjenta do badania kału:
Przed planowanym badaniem kału Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy pojemnik (dostępne w aptekach). Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.

Pobieranie kału do badań laboratoryjnych:
Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą szpatułki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego.
Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet.
Pojemnik należy szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem, nr. PESEL/ lub datą urodzenia.
Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godziny.
Kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych. Zaleca się pobieranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej. Do defekacji nie używać czopków.
Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga zastosowania diety. Nie należy pobierać w czasie menstruacji. Alkohol, aspiryna i inne leki spożyte w nadmiarze w ciągu 48 godzin przed badaniem mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki.
Laboratorium nie przyjmuje do badań kału pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.).

Przygotowanie pacjenta do badania moczu:
Przed planowanym badaniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece). Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, zakupiony pojemnik musi być jałowy.
Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.
Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).
Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających
Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.)

Pobieranie moczu do badania ogólnego:
Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.
Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem, nr. PESEL/ lub datą urodzenia.
Mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.
Przygotowanie Pacjenta do badania dobowej zbiórki moczu:

Pobieranie moczu ze zbiórki dobowej:
Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 7:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie. Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety
Kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika. Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu. Po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość. Porcję moczu o objętości ok. 50 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu. Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem, imieniem, nr. PESEL/ lub datą urodzenia. Na pojemniku zanotować dobową objętość moczu (dokładnie w litrach lub mililitrach). Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.


Wydawanie wyników
Wyniki podstawowe wykonywane są w dniu pobrania materiału, w przypadku innych badań specjalistycznych pacjent jest informowany o możliwym terminie odbioru wyniku badania. Odbieranie wyników odbywa się całą dobę, po godz. 15.00 prosimy pacjentów o wezwanie personelu Laboratorium za pomocą dzwonka (obok okienka do wydawania wyników).

WAŻNE:

  1. Badanie nasienia oraz badanie w kierunku nużycy odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i przekazaniu ważnych wskazówek, do których należy się dostosować przed badaniem.
  2. Pacjenci, wykonujący badania prywatnie proszeni są o pozostawienie kontaktu telefonicznego (w przypadku uzyskania wyniku wysoce patologicznego Pacjent jest o tym telefonicznie informowany). W przypadku badań wykonywanych na podstawie skierowania o wysoce patologicznych wynikach, informujemy lekarza zlecającego badania.

Nasze pracownie:

Analityki ogólnej Biochemii
Hematologii Koagulologii
Cytologiczna Serodiagnostyki kiły
Hormonów i białek  

Laboratorium posiada certyfikat i zaświadczenia kontroli jakości badań wydany przez centralny Ośrodek Badań i Diagnostyki Laboratoryjnej oraz certyfikaty potwierdzające udział w międzynarodowych kontrolach jakości badań.

Top