Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kontakt:

OIOK: 89 53 86 555
Sekretariat: 89 53 86 209
Gabinet lekarski: 89 53 86 423
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 354

W oddziale monitoruje się i leczy się pacjentów z powodu ostrych zespołów wieńcowych w okresie po zabiegu, chorych z niestabilnością wieńcową i niewydolnością krążeniowo-oddechową, z groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca, często w skrajnie ciężkim stanie, wymagającm mechanicznego wspomagania pracy serca.
Oddział specjalizuje się w leczeniu chorych w ostrej fazie zawału serca oraz chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
Oddział posiada 24-godzinny dostęp m.in. do badań i zabiegów inwazyjnych w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii, echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej.

Lekarze:

prof. dr hab. n. med. Robert Gil dr n med. Adam Kern, kierownik Pracowni Hemodynamiki
lek. med. Mateusz Tyllo, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii lek. med. Elżbieta Malarkiewicz, kierownik Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
lek. med. Anetta Graczykowska, kierownik Pracowni Echokardiografii dr n. med. Tomasz Królak
lek. med. Tomasz Godlewski lek. med. Marcin Kondratowicz
lek. med. Michał Olsztyn lek. med. Artur Zarzecki
lek. med. Katarzyna Próchniewska lek. med. Ewa Sienkiewicz-Tarasiuk
lek. med. Artur Artemiuk lek. med. Bartłomiej Rzeszowski
lek. med. Damian Chojnowski  
Top