Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Apteka Szpitalna

Godziny pracy Apteki:

Apteka jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00

Kontakt:

Z-ca Kierownika: 89 53 86 267

FAX: 89 53 86 226

 

Apteka Szpitalna jest integralną częścią Szpitala, odpowiedzialną za zapewnienie stałego dostępu do  produktów leczniczych, wyrobów medycznych  i materiałów opatrunkowych niezbędnych w terapii pacjentów leczonych w Szpitalu.

Apteka szpitalna w oparciu o Prawo Farmaceutyczne świadczy usługi farmaceutyczne: sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego, sporządzanie leków do żywienia dojelitowego, przygotowywanie leków w dawkach dziennych dla pacjenta, w tym leków cytotoksycznych, sporządzanie leków recepturowych, organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze  i wyroby medyczne, współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi  i wyrobami medycznymi, udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków, udział w racjonalizacji farmakoterapii i udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala.W aptece  szpitalnej poza udzielaniem usług farmaceutycznych prowadzona jest ewidencja badanych produktów leczniczych, próbek lekarskich oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymywanych w formie darowizny, ustalane  są  procedury  wydawania  produktów  leczniczych  lub  wyrobów medycznych przez aptekę szpitalną na oddziały oraz dla pacjenta, w tym wydawanie leków z programów lekowych w trybie ambulatoryjnym.

Monitoruje się komunikaty Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczące wstrzymania i  wycofania produktów leczniczych z obrotu, komunikaty bezpieczeństwa produktów leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych.W aptece prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów IV roku farmacji oraz praktyki w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji, a także szkolenia techników farmaceutycznych.

 

Kierownik Apteki

mgr farm. Ewa Czech-Żbikowska, tel. 89 53 86 215  

Zastępca kierownika

mgr farm. Alicja Kołtusz  

Asystenci

mgr farm. Grzegorz Biedrzycki - starszy asystent mgr Jolanta Fiedukowicz – młodszy asystent
mgr Katarzyna Rymkiewicz – młodszy asystent mgr Hanna Misińska – młodszy asystent

Technicy farmaceutyczni:

Aneta Ilewicz Alina Łazowska Marcin Milczarek  
Bożena Orłowska Grażyna Puszkiewicz Dominik Prusik  
Dorota Wołodkowicz Agnieszka Jelewska Katarzyna Gut  
Agnieszka Kaszuba Monika Kołakowska Inga Bugajska  

Księgowość

Księgowa mgr Alicja Najmowicz      
Inspektorzy ds.rozliczeń finansowych Ewa Laszczak Wioletta Kuklińska Oksana Kokitko  
Specjalista d.s.rozliczeń finansowych Izabela Łapińska      

Personel pomocniczy:

Piotr Giranowski Artur Stankiewicz Aleksander Rutkowski  
Piotr Makarewicz Łukasz Michalak Sebastian Łepek  
Top