Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Apteka Szpitalna

Godziny pracy Apteki:

Apteka jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00

Kontakt:

Z-ca Kierownika: 89 53 86 267

FAX: 89 53 86 226

 

Apteka Szpitalna jest integralną częścią Szpitala, odpowiedzialną za zapewnienie stałego dostępu do  produktów leczniczych, wyrobów medycznych  i materiałów opatrunkowych niezbędnych w terapii pacjentów leczonych w Szpitalu.

Apteka szpitalna w oparciu o Prawo Farmaceutyczne świadczy usługi farmaceutyczne: sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego, sporządzanie leków do żywienia dojelitowego, przygotowywanie leków w dawkach dziennych dla pacjenta, w tym leków cytotoksycznych, sporządzanie leków recepturowych, organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze  i wyroby medyczne, współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi  i wyrobami medycznymi, udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków, udział w racjonalizacji farmakoterapii i udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala.W aptece  szpitalnej poza udzielaniem usług farmaceutycznych prowadzona jest ewidencja badanych produktów leczniczych, próbek lekarskich oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymywanych w formie darowizny, ustalane  są  procedury  wydawania  produktów  leczniczych  lub  wyrobów medycznych przez aptekę szpitalną na oddziały oraz dla pacjenta, w tym wydawanie leków z programów lekowych w trybie ambulatoryjnym.

Monitoruje się komunikaty Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczące wstrzymania i  wycofania produktów leczniczych z obrotu, komunikaty bezpieczeństwa produktów leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych.W aptece prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów IV roku farmacji oraz praktyki w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji, a także szkolenia techników farmaceutycznych.

 

Kierownik Apteki

mgr farm. Ewa Czech-Żbikowska, tel. 89 53 86 215  

Zastępca kierownika

mgr farm. Piotr Pabich  

Asystenci

mgr farm. Grzegorz Biedrzycki - starszy asystent mgr Jolanta Fiedukowicz – młodszy asystent
mgr Katarzyna Rymkiewicz – młodszy asystent

Księgowość

Księgowa mgr Alicja Najmowicz      
Inspektorzy ds.rozliczeń finansowych Ewa Laszczak Wioletta Kuklińska Oksana Kokitko  
Specjalista d.s.rozliczeń finansowych Izabela Łapińska      
Top