Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Zakład Patomorfologii

Kontakt:
Sekretariat: 89 5386 325
Pracownia histopatologiczna: 89 53 86 325
Pracownia badań autopsyjnych: 89 53 86 325
Pracownia cytologiczna: 89 5386 542
Pracownia barwień specjalnych: 89 5386 497
Pracownia barwień immunohistochemicznych: 89 5386 497
 

Dział Patomorfologii mieści się w budynku obok Szpitala (za Izbą Lekarską), przy ul. Żołnierskiej 16 B.

 

Dział zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami terapeutycznymi i prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach.

Dział Patomorfologii jako jedyny w województwie warmińsko-mazurskim posiada Akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów. Potwierdza ona wysoką jakość pracy, pokazuje, że dział spełnia wszelkie techniczne i merytoryczne standardy i wytyczne programu POLQA, czyli programu Zapewnienia Jakości w Patomorfologii.

 

Dział ściśle współpracuje ze specjalistami z dziedzin klinicznych oraz zabiegowych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności onkologicznych.

 

Dział Patomorfologii WSS dysponuje nowoczesną aparaturą oraz specjalistycznie przeszkolonym personelem, wykonującym szeroki panel badań histochemicznych i immunohistochemicznych, współpracuje również z jednostkami wykonującymi badania genetyczne i molekularne oraz uczestniczy
w licznych badaniach klinicznych i naukowych.

 

Lekarze

lek. med. Danuta Shafie lek. med. Andrzej Pukiński
lek. med. Karol Gugała lek. med. Magdalena Misiukiewicz-Poć
lek. med. Karolina Hejne lek. med. Małgorzata Jakubowska
lek. med. Marta Szadurska-Noga  

Diagności laboratoryjni

mgr Marta Gadomska-Piskorz mgr Katarzyna Kaszuba
mgr Karolina Sobczak-Kosakowska mgr Anna Trapp
mgr Joanna Żelechowska  

Pracownicy laboratoryjni

mgr Agnieszka Brońska
Beata Janicka - technik analityki medycznej

Technicy:

Janusz Kotkiewicz
Piotr Rodziewicz

Sekretarki medyczne:

mgr Magdalena Łukasiewicz - archiwistka
inż. Janina Obarek
Nina Walawska

Pomoc laboratoryjna:

Grażyna Łojek  
Top