Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 545
Gabinet lekarski: 89 53 86 523
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 331
Telefon do pacjentów: 89 53 86 549

Oddział jest wiodącym ośrodkiem w dziedzinie chirurgii naczyniowej w województwie warmińsko-mazurskim. Prowadzi 24-godzinny dyżur w zakresie ostrych schorzeń i urazów naczyń dla większości obszaru województwa. We współpracy z Zakładem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w oddziale prowadzone jest leczenie wewnątrznaczyniowe chorób naczyń.

Najczęściej wykonywane operacje naczyniowe to:

 

  • Operacje rewaskularyzacyjne w przebiegu przewlekłego niedokrwienia kończyn.
  • Operacyjne leczenie ostrego niedokrwienia kończyn.
  • Operacyjne leczenie urazów naczyń
  • Operacje tętniaków aorty brzusznej i tętniaków tętnic obwodowych.
  • Operacje udrożnienia tętnic szyjnych.

 

W oddziale prowadzone jest także diagnostyka i leczenia zachowawcze chorób naczyń.
Wdrożono nowoczesne skojarzone metody leczenia owrzodzeń troficznych obejmujące leczenie operacyjne oraz leczenie zachowawcze z użyciem wielowarstwowych opatrunków kompresyjnych.

 

We współpracy z zakładem radiologii w oddziale jest prowadzone leczenie wewnątrznaczyniowe chorób naczyń:

  • Angioplastyka i stentowanie tętnic.
  • Wszczepianie stentgaftów w leczeniu chorych z tętniakami.
  • Leczenie trombolityczne.

Realizacja zajęć dydaktycznych ze studentami.


Zastępca Ordynatora:

lek. Mariusz Błoniecki

Lekarze:

dr n. med. Jacek Nowak lek. Andrzej Tarasiuk
lek. Wojciech Biedawski lek. Wojciech Barczak
lek. Piotr Antoń  

Rezydenci

lek. Maciej Więch lek. Pilip Markau
lek. Adam Trepner  
Top