Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 545
Gabinet lekarski: 89 53 86 523
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 331
Telefon do pacjentów: 89 53 86 549

Oddział jest wiodącym ośrodkiem w dziedzinie chirurgii naczyniowej w województwie warmińsko-mazurskim. Prowadzi 24-godzinny dyżur w zakresie ostrych schorzeń i urazów naczyń dla większości obszaru województwa. We współpracy z Działem Diagnostyki Obrazowej w oddziale prowadzone jest leczenie wewnątrznaczyniowe chorób naczyń.

Najczęściej wykonywane operacje naczyniowe to:

 

  • Operacje rewaskularyzacyjne w przebiegu przewlekłego niedokrwienia kończyn.
  • Operacyjne leczenie ostrego niedokrwienia kończyn.
  • Operacyjne leczenie urazów naczyń
  • Operacje tętniaków aorty brzusznej i tętniaków tętnic obwodowych.
  • Operacje udrożnienia tętnic szyjnych.

 

W oddziale prowadzone jest także diagnostyka i leczenia zachowawcze chorób naczyń.
Wdrożono nowoczesne skojarzone metody leczenia owrzodzeń troficznych obejmujące leczenie operacyjne oraz leczenie zachowawcze z użyciem wielowarstwowych opatrunków kompresyjnych.

 

We współpracy z zakładem radiologii w oddziale jest prowadzone leczenie wewnątrznaczyniowe chorób naczyń:

 

  • Angioplastyka i stentowanie tętnic.
  • Wszczepianie stentgaftów w leczeniu chorych z tętniakami.
  • Leczenie trombolityczne.

Realizacja zajęć dydaktycznych ze studentami.

Zastępca Ordynatora:

lek. Mariusz Błoniecki

Lekarze:

dr n. med. Jacek Nowak dr n. med. Maciej Sadowski
dr n. med. Artur Piktel lek. Wojciech Biedawski
lek. Andrzej Tarasiuk lek. Wojciech Barczak
lek. Piotr Antoń lek. Maciej Więch
lek. Tomasz Wieleszczyk  
Top