Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dział Aparatury Medycznej

mgr Tomasz Barczak tel. 89 53 86 290

Dział Finansowo-Księgowy

mgr Joanna Wiktorska-Dąbkowska tel. 89 53 86 310 Pozostałe numery: 455, 350, 450

Dział Kontraktowania i Rozliczeń

mgr Andrzej Lawręc tel. 89 67 09 135

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Stanisława Masłowska tel. 89 53 86 228

Sekcja Kontroli Zarządczej

mgr Beata Kiernozek tel. 89 53 86 304

Dział Eksploatacyjno-Techniczny

Marek Zawisza tel. 89 53 86 538

Dział Gospodarczy

mgr inż. Karina Rzymowska, tel. 89 53 86 294

Dział Informatyki

Jacek Kozicki tel. 89 53 86 521

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej

mgr Beata Jastrzębowska tel. 89 53 86 353

Kancelaria i Sekretariat

mgr Danuta Achmatow tel. 89 53 86 550

Dział Służby Pracowniczej

mgr Dorota Rąkowska tel. 89 53 86 530

Dział Organizacyjny i Funduszy Zewnętrznych

dr n. ekon. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka tel. 89 53 86 505

Sekcja Prawna

Radca prawny Joanna Wrzecionkowska tel. 89 53 86 255

Sekcja BHP i PPoż.

Janusz Szewczyk tel. 89 53 86 272

Inspektor ds. Obrony Cywilnej

ppłk. rezerwy mgr inż. Zbigniew Szpindor tel. 89 53 86 312

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

lek. med. Marzena Kuliś tel. 89 67 09 166

Sekcja ds. Jakości

mgr Hanna Taraszkiewicz, Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości tel. 89 53 86 490

Sekcja Inwestycji

mgr inż. Rafał Kur tel. 89 6709 121

Sekcja Sprzedaży

mgr Alicja Biernacka tel. 89 5386 506

Sekcja Inwentaryzacji

mgr Adam Terlik tel. 89 53 86 328

Rzecznik Prasowy

mgr Przemysław Prais tel. 89 53 86 479

Dział Żywienia

mgr Magdalena Mazurek tel. 89 53 86 438

Top