Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dział Organizacyjny i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik

dr n. ekon. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka tel. 89 53 86 505

Pracownicy

tel. 8953 86 306 mgr Alicja Biernacka mgr Kornelia Kotwicka-Łucewicz mgr inż. Katarzyna Szychulska-Topa
       
Top