Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dział Eksploatacyjno-Techniczny

Dział Eksploatacyjno-Techniczny podlega bezpośrednio, za-cy dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych.


Dyżurny elektryk – tel. 89 53 86 421
po godz. 15.00 – tel. 89 53 86 570

 


 

Kierownik Działu Marek Zawisza tel. 89 53 86 538

mgr inż. Arkadiusz Przewłocki inspektor ds. sanitarnych tel. 89 53 86 384  

Sekcja Elektroenergetyczna

Kierownik mgr inż. Mateusz Napieraj tel. 89 53 86 396 Tomasz Studenny Jarosław Burakowski, Krzysztof Śmietański,
Edward Galanek Adam Kuleszo Marian Wiśniewski Zenon Piechota

Sekcja Mechaniczno-Budowlana

Grzegorz Walczak ślusarz- spawacz tel. 89 53 86 584 Ryszard Zawalich ślusarz tel. 89 53 86 584
Daniel Burakowski stolarz tel. 89 53 86 580 Andrzej Jaroszewski murarz-malarz tel. 89 53 86 520
Edmund Bergmann palacz, obsługa wytwornicy pary  
   
   
Top