Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej

 

Do zadań Działu w szczególności należy:

1. Prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem chorych w Szpitalu:

2. Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z pobytem pacjenta w oddziale

3. Prowadzenie archiwum medycznego

4. Prowadzenie korespondencji

5. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala w trakcie realizacji zadań.

6. Udział w szkoleniach.

Pracownicy tego Działu przechowują całą dokumentację chorego z przebytego leczenia w szpitalu, prowadzona jest statystyka medyczna, przyjmowane są historie chorób z oddziałów. To również w tej komórce przetwarzane są wszystkie dane dotyczące leczenia, sporządzane są zestawienia, sprawozdania i analizy.

 

Kierownik

mgr Beata Jastrzębowska, tel. 89 53 86 353

Statystyka, tel. 89 53 86 493

mgr inż. Aleksandra Kisielewska
Dorota Kowalska

Archiwum, tel. 89 53 86 212, 274

Kaja Nowoduńska
Elżbieta Kmieć
Marlena Zgutka (stanowisko ds. udostępniania dokumentacji medycznej)
Top