Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Do zadań Działu Aparatury Medycznej w szczególności należy:

  • Zapewnienie niezbędnej konserwacji przeglądów okresowych napraw sprzętu i aparatury medycznej poprzez własne usługi w ramach posiadanych uprawnień oraz poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego.
  • Organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji, napraw oraz racjonalnego wykorzystania zużytych środków rzeczowych i finansowych.
  • Zapewnienie konserwacji parku maszynowego zgodnie z instrukcjami o prowadzeniu paszportów technicznych i wymaganiami eksploatacyjnymi.

Kierownik

mgr Tomasz Barczak tel. 89 53 86 290, kom. 661 661 881

Pracownicy

mgr Waldemar Raszkowski, st. insp. ds. ap. medycznej tel. 89 5386 290 mgr inż. Marcin Klisz, st. insp. ds. ap. medycznej tel. 89 5386 290  
mgr inż. Dariusz Kowalski, insp. ds. ap. medycznej tel. 89 5386 290    
Zdzisław Guzikowski, insp. ds. ap. medycznej tel. 5386 553 Marek Wasilewski insp. ds. ap. medycznej tel. 5386 553  
Wojciech Wronkowski, insp. ds. ap. medycznej tel. 5386 553    
Top