Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Izba Przyjęć

Kontakt:

Przyjęcia planowe: 89 53 86 302, 89 53 86 333

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania na leczenie szpitalne, wystawionego przez lekarza zgodnie z wcześniejszym wpisem pacjenta na listę oczekujących.  
W nagłych  przypadkach, tj. w zatruciach, urazach, wypadkach i stanach zagrożenia życia  pacjenci przyjmowani są bez skierowania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez całą dobę.     
Pacjenci na planowe leczenie szpitalne przyjmowani są codziennie (w tym w sobotę i niedzielę) w Izbie Przyjęć w godzinach 7.00- 19.00.

 

 

 

Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy posiadać:

 • skierowanie do szpitala,
 • wyniki badań diagnostycznych,
 • karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
 • dowód tożsamości.


Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani w trybie pilnym. W takim przypadku dokumenty należy dostarczyć w trakcie  pobytu w szpitalu.

 1. Wskazane jest posiadanie:
  • piżamy
  • szlafroka
  • obuwia domowego
  • przyborów toaletowych.
 2. Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w magazynie szpitalnym.
 3. Pieniądze i przedmioty wartościowe pacjent może złożyć w depozycie Szpitala.
 4. Depozyt jest dokumentowany, a pacjent otrzymuje pokwitowanie określające między innymi spis i cechy  pozostawionych do przechowania rzeczy wartościowych. Depozyt jest wydawany pacjentowi  w czasie zależnym od jego woli, ale najpóźniej w dniu wypisu.
 5. W sytuacjach wyjątkowych pacjent może przekazać do depozytu  przedmioty wartościowe  podczas pobytu w oddziale, np. przed zabiegiem operacyjnym, badaniem odbywającym się poza oddziałem.
 6. Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego.


Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o przyjmowanych przez siebie lekach, stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem prowadzącym.

Rejestratorzy medyczni:

Monika Lawręc Katarzyna Szulc Katarzyna Piotrowska
Dorota Buczyłko    
Top