Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Stacja Dializ

Kontakt:

Sekretariat: tel. 89 6709 177

Sala dializ: 89 6709 179, kom: 503 662 051

Gabinet lekarski HD: 89 5386 568

Gabinet lekarski PD:  89 6709 178, kom: 503 662 028  

e-mail: stacjadializ@wss.olsztyn.pl

 

Zadania Stacji Dializ

1. Prowadzenie terapii  nerkozastępczej: hemodializa, hemodiafiltracja, dializa otrzewnowa u chorych  z przewleką chorobą nerek  w stadium 5, w trybie  - ambulatoryjnym .  

2. Prowadzenie terapii nerkozastępczej  u chorych z ostrą niewydolnością nerek  (hemodializa  u chorych hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych - po uzgodnieniu. )

3. Prowadzenie terapii nerkozastępczej – hemodializy „gościnne”  np.: wakacyjne dla Pacjentów posiadających ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, kartę EKUZ oraz dializy płatne  dla pacjentów nie ubezpieczonych w polskim systemie opieki zdrowotnej.

4. Współpraca z Oddziałami, Poradniami  WSS,  np. : Klinika Nefrologii – w zakresie leczenia powikłań  pchn,  przygotowania do transplantacji nerki, Chirurgii Naczyniowej w zakresie wytwarzania dostępów naczyniowych .

5. Prowadzenie kwalifikacji pacjentów do zabiegu przeszczepienia nerki. Wpisywanie na listę oczekujących na przeszczepienie nerki  do Rejestrów Transplantacyjnych. Monitorowanie i aktualizacja badań oraz stanu Pacjenta w zakresie gotowości do zabiegu przeszczepiania nerki, nerki i trzustki. Współpraca z regionalnym ośrodkiem kwalifikacyjnym (ROK) i Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WSS w Olsztynie.

6. Edukacja pacjentów  w zakresie :  

• wyboru metody leczenia nerkozastępczego – przeszczepienie nerki, dializa otrzewnowa, hemodializa,

• pielęgnacji dostępu naczyniowego, 

• diety chorych dializowanych,

• powikłań leczenia nerkozastępczego,

• transplantacji nerki , trzustki , 

• zachowań prozdrowotnych  pacjentów,

• leczenia schorzeń towarzyszących PChN  we współpracy z innymi specjalistami oraz lekarzami POZ.   

7. Indywidualne  szkolenia pacjentów w zakresie  prowadzenia leczenia dializą otrzewnową  CADO/ADO.

8. Realizowanie programów terapeutycznych (programy lekowe)  dla Pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek. – „Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych hemodializowanych”   oraz innych dostępnych  w zakresie finansowania NFZ  w zakresie leczenia chorych dializowanych

Lekarze:

prof. dr hab. med. Tomasz Stompór - nadzór merytoryczno-naukowy lek. Magdalena Koziatek
lek. Zenobia Diaków lek. Marcin Sarna - dializa otrzewnowa
lek. Agnieszka Iłowska-Bierawska dr n. med. Maria Napora
lek. Alicja Całka lek. Anna Pawłowska
dr n. med. Krzysztof Bednarski  
Top