Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 343
Gabinet lekarski: 89 53 86 343

Pielęgniarka oddziałowa 89 53 86 495

Kierownik Zespołu Fizjoterapeutów 89 53 86 495
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 360
Telefon do pacjentów: 89 53 86 419

 

Do zadań Oddziału Rehabilitacyjnego należy w szczególności:

Leczenie chorych ze schorzeniami układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) urazów rdzenia kręgowego,
b) udarów mózgu,
c) urazów czaszkowo-mózgowych
d) chorób obwodowego układu nerwowego
e) następstw urazu wielonarządowego, w tym ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Diagnostyka czynnościowa hospitalizowanych w oddziale pacjentów.
Prowadzenie rehabilitacji kompleksowej, tj.:

a) kinezyterapii,
b) leczenia fizykalnego,
c) rehabilitacji psychologicznej,
d) rehabilitacji zaburzeń językowych,
e) terapii zajęciowej,
f) poradnictwa socjalnego.

Współpraca z oddziałami Szpitala w zakresie usprawniania chorych
i kwalifikacji do hospitalizacji w oddziale rehabilitacji z zachowaniem zasad
wczesności i ciągłości terapii.
Lekarze dyżurni oddziału neurologicznego zapewniają doraźną opiekę nad pacjentami
poza godzinami wynikającymi ze stosunku pracy lekarzy oddziału rehabilitacji.


Lekarze:

dr n. med. Piotr Misiowiec lek. Zbigniew Cebulski
   

Fizjoterapeuci:

Kierownik Zespołu Fizjoterapeutów mgr fizjoterapii Marzena Zielińska mgr rehabilitacji ruchowej Agnieszka Adamowicz
technik fizjoterapii Agnieszka Przyłęcka technik fizjoterapii Agnieszka Machel
technik fizjoterapii Mirosław Gozdan technik fizjoterapii Grażyna Olszewska-Morawiec
technik fizjoterapii Joanna Ostrowska mgr rehabilitacji ruchowej Alina Panasewicz
mgr fizjoterapii Marcin Raksimowicz mgr fizjoterapii Paweł Szczurowski
mgr rehabilitacji Arkadiusz Szymaniak mgr fizjoterapii Aleksandra Tkaczyk

Neurologopeda

mgr Marzena Woźniak, tel. 89 53 86 374

Psycholog

dr n. hum. Piotr Markiewicz, tel. 89 53 86 374

Pracownia masażu

Kontakt:

Rejestracja Pracowni Masażu 89 53 86 323

 

Pracownia masażu jest zlokalizowana na wysokim parterze: Gabinet masażu klasycznego i Terapii manualnej (pok. 22).

Gabinet jest czynny w godz. 7.30- 15.00. Wizyty po uprzedniej rejestracji. Zabiegi są wykonywane tylko odpłatnie.

 

Nasz zespół:

technik masażu Małgorzata Kajka starszy technik masażu Krzysztof Fogt
 
Top