Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 495
Gabinet lekarski: 89 53 86 343
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 360
Telefon do pacjentów: 89 53 86 419

 

Do zadań Oddziału Rehabilitacyjnego należy w szczególności:

Leczenie chorych ze schorzeniami układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) urazów rdzenia kręgowego,
b) udarów mózgu,
c) urazów czaszkowo-mózgowych
d) chorób obwodowego układu nerwowego
e) następstw urazu wielonarządowego, w tym ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Diagnostyka czynnościowa hospitalizowanych w oddziale pacjentów.
Prowadzenie rehabilitacji kompleksowej, tj.:

a) kinezyterapii,
b) leczenia fizykalnego,
c) rehabilitacji psychologicznej,
d) rehabilitacji zaburzeń językowych,
e) terapii zajęciowej,
f) poradnictwa socjalnego.

Współpraca z oddziałami Szpitala w zakresie usprawniania chorych
i kwalifikacji do hospitalizacji w oddziale rehabilitacji z zachowaniem zasad
wczesności i ciągłości terapii.
Lekarze dyżurni oddziału neurologicznego zapewniają doraźną opiekę nad pacjentami
poza godzinami wynikającymi ze stosunku pracy lekarzy oddziału rehabilitacji.

Lekarze:

lek. Weronika Myśliwy lek. Zbigniew Cebulski
dr n. med. Agnieszka Strepikowska  

Fizjoterapeuci:

Koordynator Działu Fizjoterapii mgr fizjoterapii Marzena Zielińska mgr rehabilitacji ruchowej Agnieszka Adamowicz
technik fizjoterapii Agnieszka Przyłęcka technik fizjoterapii Agnieszka Machel
technik fizjoterapii Mirosław Gozdan technik fizjoterapii Grażyna Olszewska-Morawiec
technik fizjoterapii Joanna Ostrowska mgr rehabilitacji ruchowej Alina Panasewicz
mgr fizjoterapii Marcin Raksimowicz mgr fizjoterapii Paweł Szczurowski
mgr rehabilitacji Arkadiusz Szymaniak mgr fizjoterapii Aleksandra Tkaczyk

Neurologopeda

mgr Marzena Woźniak

Psycholog

dr n. hum. Piotr Markiewicz

Pracownie: fizykoterapii i masażu

Kontakt:

Rejestracja Gabinet Masażu 89 53 86 323

Rejestracja Gabinet Fizykoterapii 89 53 86 535
 

Pracownie: fizykoterapii i masażu są zlokalizowane na wysokim parterze. Gabinet masażu klasycznego i Terapii manualnej (pok. 22) oraz Gabinet Fizykoterapii (pok. 26).

Obie pracownie wykonują szerokie spektrum zabiegów fizykoterapeutycznych w godz. 7.30- 15.00. Istnieje możliwość wykonywania zabiegów w godzinach popołudniowych, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Zabiegi są wykonywane tylko odpłatnie.

>>Cennik zabiegów - kliknij tutaj<

Nasz zespół:

technik fizjoterapii Piotr Dąbrowski starszy technik masażu Krzysztof Fogt
technik masażu Małgorzata Kajka  
Top