Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kontakt:

Rejestracja na badania RTG, mammografię, USG piersi  (II piętro budynku głównego Szpitala) :    

poniedziałek - piątek   w  godz: 7:30-16:00   -   tel 89 53 86 592
Rejestracja na badanie USG (niski parter zachodniego skrzydła budynku głównego Szpitala) :

telefoniczna:  poniedziałek - czwartek  w godz. 7:30-14:00,   piątek w godz. 8:00-14:00  -  tel. 89 54 44 200

osobista:  poniedziałek - czwartek  w godz. 7:30-18:00,   piątek w godz. 8:00-15:00

Rejestracja na badanie MR (rezonansem magnetycznym), TK (tomografem komputerowym) (niski parter zachodniego skrzydła budynku głównego Szpitala) :

poniedziałek - piątek  w godz. 7:30-19:30    - tel. 89 53 86 375 

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej mieszczący się na II piętrze budynku głównego Szpitala pracuje w systemie całodobowym i wykonuje pełen zakres badań radiologicznych.

Wyniki badań dostępne są w wersji cyfrowej, a pacjent otrzymuje swoje zdjęcie na płycie CD wraz z dołączonym opisem lek. specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej.

Przygotowanie do badań:

MAMMOGRAFIA

RTG

BADANIE USG DOPPLER TĘTNIC DOMÓZGOWYCH

USG DOPPLER ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH

BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ, BADANIE USG AORTY I TĘTNIC BIODROWYCH

USG PIERSI

USG -TARCZYCA, ŚLINIANKI, WĘZŁY CHŁONNE, TKANKI MIĘKKIE POWŁOK CIAŁA

USG UKŁADU MOCZOWEGO

Zakład w swojej strukturze posiada:

- Pracownię Radiologii Klasycznej

- Pracownię Badań Naczyniowych, Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii
- Pracownię Mammografii
- Pracownię Ultrasonografii i Biopsji Cienkoigłowej
- Pracownię USG i Diagnostyki Inwazyjnej

- Pracownię Tomografu Komputerowego

- Pracownię Rezonansu Magnetycznego

 

Pracownie:  Tomografii Komputerowej ( TK)  oraz Rezonansu Magnetycznego ( MR) pracują w trybie całodobowym, wykonując badania diagnostyczne w pełnym zakresie.

Wraz z odpowiednią im Rejestracją zlokalizowane są  na niskim parterze zachodniego skrzydła budynku głównego Szpitala.

Nowe aparaty są dostosowane do udźwigu pacjentów o wadze: 227 kg - TK oraz 235 kg - MR.

W Zakładzie Radiologii Klasycznej (II piętro budynku głównego Szpitala ) wykonywane są:

- zdjęcia RTG (radiogramy):  m.in. klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu kostnego, zatok,
- badania urograficzne

- badania cystograficzne
- HSG ( histerosalpingografia)
- badania radiologiczne przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, pasażu przewodu pokarmowego, drożności przewodu pokarmowego, wlew doodbytniczy, określanie długości jelita po resekcjach)
- inne, m.in. fistulografie.

Zakład wykonuje pełen zakres dostępnych badań diagnostycznych chorób sutka - wykonywane są:
- badania mammograficzne (II piętro budynku głównego Szpitala) ,
- przesiewowe badania USG piersi (Przychodnia Przyszpitalna budynek nr 16A,  gabinet USG  nr 15 ),
- biopsje cienko i gruboigłowe (II piętro budynku głównego Szpitala) ,
- stereotaktyczne lokalizacje pod kontrolą mammografii zmian niepalpacyjnych, subkliniczych, niewidocznych w badaniach USG mikrozwapnień  (II piętro budynku głównego Szpitala),
- oznaczenie zmian pod kontrolą USG z podaniem radioizotopu ( gabinet USG nr 57 na Wysokim Parterze budynku głównego Szpitala).

- biopsje mammotomiczne piersi pod kontrolą mammografii i USG (II piętro budynku głównego Szpitala)

W zakresie radiologii interwencyjnej  (II piętro budynku głównego Szpitala) wykonywane są badania i zabiegi:
- plastyka, stentowanie zwężonych odcinków tętnic obwodowych,
- plastyka tętnic szyjnych,
- implantacja stent-graftów w przebiegu tętniaków lub rozwarstwień aorty,
- embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych,
- embolizacja narządów jamy brzusznej i miednicy.

- trombektomie mechaniczne w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu.

 

W Pracowni USG (obok pracowni Rezonansu Magnetycznego na niskim parterze zachodniego skrzydła budynku głównego Szpitala) wykonywane są badania:

- jamy brzusznej

- tarczycy

- węzłów chłonnych

- ślinianek

- tkanek miękkich szyi i innych powierzchownych okolic ciała

- aorty i tętnic biodrowych

- doppler tętnic szyjnych

- doppler naczyń żylnych kończyn dolnych

- doppler przetok dializacyjnych

Zakład posiada akredytację upoważniającą do prowadzenia specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej, prowadzi szkolenia z diagnostyki obrazowej dla lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki, interny, medycyny ratunkowej i neurologii.

Starsi asystenci

lek. Magdalena Rzeczkowska zastępca kierownika tel. (89) 53 86 260, 265 lek. Patryk Jancewicz dr n. med. Anna Szalcunas-Olsztyn
lek. Ewa Łapuć lek. Robert Wach lek. Maria Bladowska
lek. Dariusz Kozłowski lek. Anna Dziejowska lek. Józef Kozak
lek. Marta Bladowska lek. Beata Senator-Ryzwanowicz lek. Katarzyna Oniszczuk-Bączkiewicz
lek. Zuzanna Milewska lek. Ewelina Rek  

Młodsi asystenci - rezydenci

lek. Łukasz Urbaniec lek. Marta Majewska
lek. Olga Kuryło lek. Emilia Tokarczyk
lek. Anna Stanek lek. Adrian Górski
lek. Marta Czepan lek. Miłosz Wojsław
lek. Wiktoria Wronisz  

Koordynator pielęgniarek

Anna Bochniak

Kierownik techników

Natalia Tananis

Rejestracja

Agnieszka Wojtyniak - specjalista administracji
Top