Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Blok Operacyjny

Kierownik - dr n. med. Marcin Mieszkowski tel. 89 53 86 271

Izba Przyjęć

Koordynator Izby - dr n. med. Rakesh Jalali tel. 89 53 86 338

Oddział Udarowy

Koordynator - Jacek Zwiernik tel. 89 53 86 213

Oddział Neurologiczny

Koordynator - Jacek Zwiernik tel. 89 53 86 213

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Koordynator - lek. Urszula Hura Ruitenbach tel. 89 53 86 343

Oddział Neurochirurgiczny

Ordynator - dr hab. n. med. Waldemar Och tel. 89 53 86 246

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Ordynator Oddziału - dr .n. med. Leszek Adadyński tel. 89 670 91 43

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Ordynator Oddziału - dr n. med. Leszek Adadyński tel. 89 670 91 43

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Ordynator Oddziału - dr n. med. Jerzy Górny tel. 89 53 86 313

Oddział Kardiologiczny

Ordynator Oddziału - dr n. med. Jerzy Górny tel. 89 53 86 313

Oddział Kardiochirurgiczny

Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr Żelazny tel. 89 53 86 334

Oddział Hematologiczny

Ordynator Oddziału - dr n. med. Małgorzata Wojciechowska tel. 89 53 86 489

Oddział Gastroenterologiczny

Ordynator Oddziału - dr n. med. Tomasz Arłukowicz tel. 89 53 86 363

Oddział Otolaryngologiczny i Onkologii Laryngologicznej

Ordynator Oddziału - dr n. med. Tomasz Bujnowski tel. 89 53 86 463

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Koordynator Oddziału - lek. Joanna Mgeładze-Arciuch tel. 89 53 86 293

Oddział Transplantologiczny

Ordynator Oddziału - dr n. med. Leszek Adadyński tel. 89 670 91 43

Top