Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Kardiologiczny

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 209
Gabinet lekarski: 89 53 86 423
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 354
Telefon do pacjentów: 89 53 86 529

Oddział Kardiologii świadczy pełen zakres usług z dziedziny kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i elektrofizjologii. Posiada 45 łóżek w tym 10 łóżek w ramach Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Oddział prowadzi 24-godzinny dyżur  dla pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Struktura organizacyjna:

Oddział Kardiologii i Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Pracownie:

Kardiologii Inwazyjnej

Elektrofizjologii

Echokardiografii

Elektrokardiografii

Prób wysiłkowych ekg

Badań holterowskich

Cykloergospirometrii

Poradnie:

Nadciśnienia tętniczego

Kontroli stymulatorów

Zakres realizowanych usług

Kardiologia inwazyjna: koronarografia, angioplastyka wieńcowa, rotablacja wieńcowa, badania FFR i IVUS, implantacje urządzeń zamykających ubytki w przegrodzie przedsionkowej, zamykanie uszka lewego przedsionka,  diagnostyka inwazyjna nadciśnienie płucnego

Elektroterapia: implantacje stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), urządzeń resynchronizujących (CRT-P, CRT-D), usuwanie elektrod endokawitarnych

Elektrofizjologia: badania elektrofizjologiczne, ablacje częstoskurczów nadkomorowych, ablacje migotania przedsionków i częstoskurczów komorowych prądem częstotliwości radiowej przy zastosowaniu systemu mapowania elektroanatomicznego serca (CARTO), krioablacje migotania przedsionków

Diagnostyka kardiologiczna: elektrokardiografia, 24 godzinne monitorowanie ekg (holter) i ciśnienia tętniczego (ABPM), testy wysiłkowe ekg, echokardiografia, echokardiografia przezprzełykowa, testy dobutaminowe, scyntygrafia wysiłkowa serca ( wspólnie z Zakładem Medycyny Nuklearnej), cykloergospirometria wysiłkowa

Diagnostyka kardiologiczna realizowana przez Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej: tomografia komputerowa naczyń wieńcowych, tomografia komputerowa naczyń płucnych, angiografia naczyń płucnych, rezonans magnetyczny serca.

Współpraca z Oddziałem Kardiochirurgii w ramach kompleksowego leczenia schorzeń układu krążenia.

Lekarze

Zastępca Ordynatora - Lek. Elżbieta Malarkiewicz (kardiolog) Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej – Dr hab. n. med. Adam Kern (kardiolog) Kierownik Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – Lek. Katarzyna Próchniewska (kardiolog)
Kierownik Pracowni Elektrofizjologii – Lek. Mateusz Tyllo (kardiolog) Kierownik Pracowni Echokardiografii - Lek. Anetta Graczykowska (kardiolog) Kierownik Pracowni Elektrokardiografii – Lek. Ewa Sienkiewicz (kardiolog)
Lek. Krystian Bojko - kardiolog (inwazyjna diagnostyka nadciśnienia płucnego i elektroterapia) Lek. Tomasz Godlewski - kardiolog (kardiologia inwazyjna i elektroterapia) Lek. Marcin Kondratowicz - kardiolog (kardiologia inwazyjna i elektroterapia)
Lek. Michał Olsztyn - kardiolog (kardiologia inwazyjna i elektroterapia) Lek. Artur Zarzecki - kardiolog (kardiologia inwazyjna i elektroterapia) Lek. Bartłomiej Rzeszowski - kardiolog (kardiologia inwazyjna i elektroterapia)
Lek. Ewa Andrasz – specjalista chorób wewnętrznych Dr n med. Sebastian Pawlak – specjalista chorób wewnętrznych Lek. Anna Rutecka – kardiolog
Lek. Łukasz Zabłocki – kardiolog (elektrofizjologia) Lek. Grzegorz Poskrobko – kardiolog  

Lekarze rezydenci – specjalizacja z kardiologii

Lek. Marta Drankowska-Bendorf Lek. Aleksandra Matwiejczyk Lek. Karina Borszczewska-Chechłowska

Lekarze stale współpracujący z oddziałem

Prof. dr hab. Robert Gil (kardiologia inwazyjna) Dr n med. Tomasz Królak (elektrofizjologia) Dr n med. Maciej Kempa (elektroterapia)
Top