Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Zakład Bakteriologii

Posiada Certyfikat Wiarygodności Badań w Mikrobiologii Polmicro 2018 wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz Certyficate of Participation 2018 wydane przez ECDC, UENEQAS.
 

•   Zakład Bakteriologii przyjmuje badania zewnętrzne:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 14.45, wysoki parter.

•    Czas oczekiwania na wynik uzależniony jest od rodzaju badania (1-5 dni).

•    Wydawanie wyników od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 14.45  w Zakładzie Bakteriologii (nie udzielamy telefonicznie informacji o wynikach posiewu).

•    Badania bakteriologiczne wykonywane są na podłożach, testach i aparaturze z certyfikatami jakości.

•    Metodyka i interpretacja wyników posiewów oparta na aktualnych wytycznych EUCAST, KORLD

 

Zakład Bakteriologii WSS w Olsztynie to nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne.
Posiada wysokiej jakości aparaturę, służącą do wykonywania badań bakteriologicznych:

Vitek 2 Compact analizator bakteriologiczny  służący do szybkiej identyfikacji i określania lekowrażliwości

BactAlert - system do wykrywania obecności bakterii i grzybów we krwi i płynach ustrojowych

GeneXpert Cepheid - aparat do wykrywania karbapenemaz typu KPC, NDM, VIM, IMP, OXA 48; genów oporności vanA, vanB, MR; toksyny B, binarnej, szczepów hiperepidemicznych 027NAP/B1 Clostridioides  dificille, wirusów grypy A,B i RSV oraz Norowirusa

Zakład wykonuje diagnostykę zakażeń bakteriologicznych i grzybiczych oraz bierze udział w kontroli zakażeń szpitalnych. Próbki materiałów biologicznych pobranych od pacjentów  badane są pod kątem obecności bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych oraz pleśniowych. Hodowle drobnoustrojów prowadzone są na wysokiej jakości podłożach bakteriologicznych, dających  bardzo dużą szansę na wyhodowanie najbardziej wymagających drobnoustrojów. Wysoką jakość badań zapewnia uczestnictwo w systemach kontroli zewnętrznej POLMICRO prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz International Quality Expertise UE NEQAS.

 

>>>pobieranie materiałów do badań (doc)<<<

 

>>>zlecenie (pdf)<<<

Zastępca kierownika

mgr Monika Jasińska

Asystenci - diagności laboratoryjni:

mgr Karolina Siemaszko mgr Marta Puszkiewicz
mgr Ewa Żywiec mgr Marta Czarnecka
mgr Karolina Strumiłło mgr Małgorzata Lewandowska
mgr Beata Bałasz  

Pracownicy techniczni:

mgr Bogusława Kusińska Helena Najmowicz
Agnieszka Kulig  
Top