loading
English

ZAKŁAD BAKTERIOLOGII

Kierownik

Posiada Certyfikat Wiarygodności Badań w Mikrobiologii Polmicro wydawany co roku przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz Certyficate of Participation  wydane przez ECDC, ENEQAS.

Zakład Bakteriologii WSS w Olsztynie to nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne.
Posiada wysokiej jakości aparaturę, służącą do wykonywania badań bakteriologicznych:

BACT ALERT VIRTUOwysoce efektywna technologia hodowli krwi, PMR i innych płynów ustrojowych w jednym całkowicie zautomatyzowanym systemie.

Vitek 2 Automatyczny system do identyfikacji (ID) i określania lekowrażliwości (AST) drobnoustrojów

GeneXpert Cepheid – aparat do wykrywania karbapenemaz typu KPC, NDM, VIM, IMP, OXA 48; genów oporności vanA, vanB, MR; toksyny B, binarnej, szczepów hiperepidemicznych 027NAP/B1 Clostridioides  dificillewirusów grypy A,B i RSV oraz Norowirusa i inne.

FilmArray-kompleksowe panele do diagnostyki wybranych zakażeń, szybkie, dokładne badania oparte o metody biologii molekularnej w diagnostyce objawowej.

W celu zagwarantowania najwyższego poziomu diagnostyki mikrobiologicznej pracownie rozbudowywane są w sposób ciągły przez inne wysokiej generacji aparaty diagnostyczne.

Badania bakteriologiczne wykonywane są na podłożach, testach i aparaturze z certyfikatami jakości.

Metodyka i interpretacja wyników posiewów oparta na aktualnych wytycznych EUCAST, KORLD, CLSI.

Zakład wykonuje diagnostykę zakażeń bakteriologicznych i grzybiczych oraz bierze udział w kontroli zakażeń szpitalnych. Próbki materiałów biologicznych pobranych od pacjentów badane są pod kątem obecności bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych oraz pleśniowych. Hodowle drobnoustrojów prowadzone są na wysokiej jakości podłożach bakteriologicznych, dającycg bardzo dużą szansę na wyhodowanie najbardziej wymagających drobnoustrojów. Wysoką jakość badań zapewnia uczestnictwo w systemach kontroli zewnętrznej POLMICRO prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz International Quality Expertise UE NEQAS.

Kotrola Jakości w Zakładzie Bakteriologii przeprowadzana jest wg EUCAST Quality Conrol.

Uzyskane pozytywne wyniki w sprawdzianach międzylaboratoryjnych, miły i sumienny personel stale podnoszący swoje kompetencje, innowacyjne metody diagnostyki mikrobiologicznej zapewniają uzyskanie szybkiego, dokładnego i wiarygodnego wyniku badania.

Informacje dla pacjenta:

Zakład Bakteriologii przyjmuje badania zewnętrzne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 14.45.

Czas oczekiwania na wynik po posiewie materiału biologicznego uzależniony jest od rodzaju badania i wykonywanej diagnostyki (1-3 dni robocze).

 Prowadzone hodowle celowane wymagają wydłużonego czasu diagnostyki (do 10 dni roboczych).

Wydawanie wyników następuje po okazaniu dokumentu tożsamości lub upoważnienia -od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 14.45  w Zakładzie Bakteriologii (nie udzielamy telefonicznie informacji o wynikach posiewu).

Istnieje możliwość odbioru wyniku drogą elektroniczną przez portal internetowy : https://wss.olsztyn.pl/rejestracja-e-pacjent.

Zasady przetwarzania, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Pobieranie wymazów odbywa się w gabinecie zabiegowym na  wysokim parterze, pok. 25 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie w dni powszednie w godz. 07.35-7.50

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem badań wykonywanych w Zakładzie Bakteriologii.

Więcej informacji na temat prawidłowego pobrania materiału i kierunku badań można uzyskać w Zakładzie Bakteriologii pod nr tel. (89) 538- 64- 60 w dni powszednie w godz. 07.30-15:05.

Badania są bezpłatne dla pacjentów ze skierowaniem od lekarza/poradni, który/a ma podpisaną umowę na świadczenia diagnostyczne z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznymw Olsztynie.

Badania wykonywane są również odpłatnie od osób prywatnych.

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Zobacz więcej
Ustawienia plików cookie
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Polityka prywatności i plików cookie
Nazwa ciasteczka Aktywny

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Zapisz ustawienia
Cookies settings