loading
English

ZAKŁAD BAKTERIOLOGII

Kierownik
Posiada Certyfikat Wiarygodności Badań w Mikrobiologii Polmicro wydawany co roku przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Certyficate of Participation wydany przez ECDC, NEQAS, oraz Certyficate Labquality.

Zakład Bakteriologii WSS w Olsztynie to nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne.
Posiada wysokiej jakości aparaturę, służącą do wykonywania badań bakteriologicznych:

Spektrometr masowy  MALDI Biotyper sirius nowatorska metoda identyfikacji drobnoustrojów w technologii MALDI-TOF, poprzez pomiar unikatowych białek.

FilmArray – kompleksowe panele: BCID 2, Meningitis/Encephalitis, Respiratory, Pneumonia, Gastrointestinal, Joint Infection do diagnostyki wybranych zakażeń, szybkie, dokładne badania oparte o metody biologii molekularnej w diagnostyce objawowej.

BACT ALERT VIRTUO – wysoce efektywna technologia hodowli krwi, PMR i innych płynów ustrojowych w jednym całkowicie zautomatyzowanym systemie.

GeneXpert Cepheid – aparat do wykrywania karbapenemaz typu KPC, NDM, VIM, IMP, OXA 48; genów oporności vanA, vanB, MR; toksyny B,toksyny binarnej, szczepów hiperepidemicznych 027NAP/B1 Clostridioides  difficile, wirusów grypy A,B i RSV oraz Norowirusa i inne.

Vitek 2 – Automatyczny system do identyfikacji (ID) i określania lekowrażliwości (AST) drobnoustrojów

Badania bakteriologiczne wykonywane są na podłożach, testach i aparaturze z certyfikatami jakości.

Metodyka i interpretacja wyników posiewów oparta na aktualnych wytycznych EUCAST, KORLD, CLSI.

Zakład wykonuje diagnostykę zakażeń bakteriologicznych, wirusologicznych i grzybiczych oraz bierze udział w kontroli zakażeń szpitalnych. Próbki materiałów biologicznych, pobrane od pacjentów, badane są pod kątem obecności bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych oraz pleśniowych. Hodowle drobnoustrojów prowadzone są na wysokiej jakości podłożach bakteriologicznych, dających bardzo dużą szansę na wyhodowanie najbardziej wymagających drobnoustrojów.

Wysoką jakość badań zapewnia uczestnictwo w systemach kontroli zewnętrznej POLMICRO, prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, International Quality Expertise UE NEQAS oraz Labquality.

Kontrola Jakości w Zakładzie Bakteriologii przeprowadzana jest wg EUCAST Quality Control.

Uzyskane pozytywne wyniki w sprawdzianach międzylaboratoryjnych, miły i sumienny personel stale podnoszący swoje kompetencje, innowacyjne metody diagnostyki mikrobiologicznej zapewniają uzyskanie szybkiego, dokładnego i wiarygodnego wyniku badania.

Informacje dla pacjenta:

Zakład Bakteriologii przyjmuje badania zewnętrzne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.45.

Czas oczekiwania na wynik po posiewie materiału biologicznego uzależniony jest od rodzaju badania i wykonywanej diagnostyki (1-3 dni robocze).

Prowadzone hodowle celowane wymagają wydłużonego czasu diagnostyki (do 10 dni roboczych).

Wydawanie wyników następuje po okazaniu dokumentu tożsamości lub upoważnienia – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 14.45  w Zakładzie Bakteriologii (nie udzielamy telefonicznie informacji o wynikach posiewu).

Istnieje możliwość odbioru wyniku drogą elektroniczną przez portal internetowy : https://wss.olsztyn.pl/rejestracja-e-pacjent.

Zasady przetwarzania, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Pobieranie wymazów odbywa się w gabinecie zabiegowym na  wysokim parterze, pok. 25 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie w dni powszednie w godz. 07.35-7.50

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem badań wykonywanych w Zakładzie Bakteriologii.

Badania są bezpłatne dla pacjentów ze skierowaniem od lekarza/poradni, który/a ma podpisaną umowę na świadczenia diagnostyczne z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie.

Badania wykonywane są również odpłatnie dla osób prywatnych.

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings