Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Ośrodek Żywienia Klinicznego

- Pracownia Żywienia Poza- i Dojelitowego

- Poradnia dla chorych żywionych poza- i dojelitowo w warunkach domowych

 

Ośrodek Żywienia Klinicznego zajmuje się klinicznym leczeniem żywieniowym chorych poprzez konsultacje pacjentów wyniszczonych i niedożywionych w przebiegu różnych chorób. Prowadzi również kontrolę ambulatoryjną chorych, będących w ,,Programie żywienia pozajelitowego w domu”.

 

 

Tu odbywa się administracyjne zarządzanie leczeniem żywieniowym chorych przebywających aktualnie w szpitalu (programowanie worków żywieniowych, miesięczne zapotrzebowania sprzętu i leków domowych dla chorych z programu). Pracownia również zajmuje się edukacją pacjentów, którzy będą w przyszłości żywieni pozajelitowo lub ich opiekunów.

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wokół pracowni skupia się Towarzystwo Chorych Żywionych Pozajelitowo w Domu – ,,Activum”.

Top