loading
English

ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY

Ordynator

dr n. med.
Leszek Adadyński

pielęgniarka oddziałowa

mgr
Martyna Lemańska

Telefony kontaktowe

 

Sekretariat oddziału

Tel: 89 670 91 44

Gabinet lekarski

Tel: 89 670 91 46

Punkt pielęgniarski

Tel: 89 670 91 47

Biuro Koordynacyjne ds. Transplantacji

Tel: 89 53 86 436

Transplantologia

Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów, takich jak nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka, jelita. Leczenie to umożliwia powrót do zdrowia około 1-1,5 tysiącom osób w skali roku. 

Poważne i nieodwracalne uszkodzenia narządów mogą występować od urodzenia, np. w wyniku wad genetycznych, a także na skutek silnego urazu czy wyniszczającej choroby. W wielu przypadkach jedyną skuteczną formą terapii jest przeszczep określonego narządu. O jego potrzebie decyduje lekarz, który zgłasza pacjenta do wyspecjalizowanego ośrodka transplantacyjnego, w którym chory jest poddawany specjalnym badaniom kwalifikującym, a następnie zgłaszany do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczepienie.

Możliwość przeszczepienia organów jest warunkowana wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich należą niewykluczające się wzajemnie grupy krwi dawcy i biorcy, a także stopień zgodności pomiędzy antygenami zgodności tkankowej (HLA, z ang. Human Leukocytes Antigens), które mogą wpływać na proces odrzucenia przeszczepu. Antygeny te znajdują się w białych ciałkach krwi i są różne dla każdego człowieka, z wyjątkiem bliźniaków jednojajowych. Do innych ograniczeń należą m.in. ogólny stan zdrowia chorego czy też rozmiary ciała dawcy i biorcy.

Wykorzystywane w transplantologii narządy pochodzą głównie od dawców zmarłych. Jedynie nerki i fragmenty wątrób mogą być pobierane od dawców żywych, lecz odsetek tego rodzaju pobrań jest stosunkowo niewielki.
Rozpoznanie potencjalnego dawcy wiąże się z przeprowadzeniem szeregu specjalistycznych testów, pozwalających na stwierdzenie śmierci mózgowej, czyli stanu, w którym w mózgu nie występują już żadne funkcje życiowe. Śmierć mózgowa jest nieodwracalna, a osoba w takim stanie jest uznana za zmarłą, mimo że jej ciało może funkcjonować z pomocą aparatury medycznej. Do śmierci mózgu dochodzi najczęściej wskutek jego rozległych uszkodzeń (głównie pnia mózgu) i zatrzymania dopływu krwi dłuższym niż kilka minut. Po rozpoznaniu śmierci mózgowej, co następuje najczęściej, gdy brak dopływu krwi do mózgu przekracza 10-12 godzin, i przy braku przeciwwskazań zdrowotnych, lekarze kwalifikują zmarłego do operacji pobrania organów. Szacuje się, że narządy jednego dawcy mogą uratować lub przedłużyć życie siedmiu osobom.

Solidarnie Dla Transplantacji – Www.Zgodanazycie.Pl

W ramach Narodowego Programu rozwoju medycyny transplantacyjnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia na lata 2011-2020 Fabryka Komunikacji Społecznej realizuje kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem “Solidarnie dla transplantacji”

Celem kampanii jest upowszechnienie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz zwiększenie poparcie społecznego dla dawstwa narządów, komórek i tkanek.
W ramach kampanii powstała strona internetowa www.zgodanazycie.pl gdzie w przystępny sposób przekazano kluczowe informacje o tym, kto i w jaki sposób może zostać dawcą: zarówno za życia, jak i po śmierci.
Na stronie można również dowedzieć się jakie są rodzaje przeszczepów, jak przebiega proces oczekiwania na transplantację i jak wygląda życie osoby po przeszczepie. Zostały tam także zamieszczone podstawowe informacje dotyczące aspektów prawnych (ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).

Warmińsko-Mazurskie Biuro Koordynacyjno-Organizacyjne Ds. Transplantacji

Do zadań Biura należy w szczególności: organizacja i koordynacja działalności transplantacyjnej; organizacja i koordynacja pobierania oraz przeszczepiania narządów i tkanek oraz ustawiczna praca nad rozwojem takiej działalności w województwie warmińsko- mazurskim.

Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii transplantacyjnej, a także przeszkolonymi koordynatorami transplantacyjnymi, biuro pod względem logistycznym i merytorycznym pomaga w rozwiązywaniu problemów szpitali powiatowych związanych z identyfikacją potencjalnych dawców narządów (żywych i zmarłych), rozpoznawaniem śmierci mózgu, przygotowaniem potencjalnych dawców do pobrania narządowego, rozmowami z przedstawicielami prokuratury, a także innych problemów związanych z transplantologią.

Biuro wdraża w szpitalach województwa warmińsko – mazurskiego ogólnopolski programu rozwoju przeszczepiania narządów.

Personel

Kierownik dr n. med. Leszek Adadyńskimgr Marta Leszczyńska regionalny koordynator ds. transplantacji tel. 661 663 185, tel. 89 53 86 436, fax. 89 762 49 07
  

Ośrodek Kwalifikujący Do Przeszczepienia

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) rejestracja potencjalnych biorców zgłaszanych przez podmioty lecznicze inne niż dokonujące

przeszczepienia oraz przez stacje dializ,

2) potwierdzanie zgłoszenia potencjalnego biorcy,

3) gromadzenie informacji dotyczących potencjalnego biorcy, takich jak:

a) imię i nazwisko,

b) data i miejsce urodzenia,

c) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji,

d) numer PESEL, jeżeli posiada,

e) rozpoznanie lekarskie,

f) grupa krwi i Rh,

g) rodzaj planowanego przeszczepienia,

h) pilność przeszczepienia według aktualnie obowiązujących dla danego rodzaju przeszczepu

kryteriów medycznych,

i) imię, nazwisko oraz miejsce wykonywania zawodu lekarza dokonującego zgłoszenia,

j) inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu.

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings