Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 296
Gabinet lekarski: 89 53 86 373, fax. 89 53 37 882
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 361
Telefon do pacjentów: 89 53 86 428

 

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nerek i nadciśnienia tętniczego, w tym w szczególności:

• diagnostyką i terapią pierwotnych i wtórnych chorób kłębuszków nerkowych
• diagnostyką i terapią autoimmunologicznych chorób układowych
• przewlekłą chorobą nerek we wszystkich stadiach oraz kwalifikacją i przygotowaniem Pacjentów do terapii nerkozastępczej (w tym przygotowaniem do zgłoszenia na listę biorców nerki oraz nerki i trzustki chorych dializowanych i w trybie wyprzedzającym)
• diagnostyką i leczeniem przewlekłych powikłań dializoterapii
• diagnostyką i leczeniem ostrego uszkodzenia nerek
• diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia naczyniowo – nerkowego i innych postaci wtórnych nadciśnienia, a także nadciśnieniem tętniczym opornym
• diagnostyką i leczeniem powikłań po przeszczepieniu nerki (po 30 dniu od przeszczepienia)

Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych wykonuje:
• biopsje nerek wraz z pełną diagnostyką immunologiczną (w zakresie oceny bioptatów współpracuje z Pracownią Nefropatologii Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• hemodializę i hemodiafiltrację w schyłkowej niewydolności nerek i ostrym uszkodzeniu nerek
• plazmaferezę we wskazaniach nerkowych i pozanerkowych

Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych ściśle współpracuje z Oddziałem Transplantologii i Chirurgii Ogólnej w zakresie organizacji akcji „przeszczep” oraz prowadzenia pacjentów do 30 dnia po przeszczepieniu, a także z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w zakresie zakładania dostępów do dializy (przetoki, cewniki permanentne, cewniki Tenckhoffa).

W Oddziale Klinicznym prowadzone są programy terapeutyczne w zakresie nefrologii, w tym: leczenia niedokrwistości w okresie przeddializacyjnym, leczenia opornych postaci autoimmunologicznych zapaleń naczyń lekiem rytuksymab, leczenia atypowego zespołu hemolitczno - mocznicowego lekiem ekulizumab.

Oddział Kliniczny jest jedynym w województwie warmińsko - mazurskim ośrodkiem akredytowanym w zakresie prowadzenia specjalizacji z nefrologii; prowadzi także specjalizacje z chorób wewnętrznych
Lekarze Oddziału Klinicznego Nefrologicznego, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych prowadzą działające przy Szpitalu Poradnie: Nefrologiczną i Transplantacyjną oraz ściśle współpracują z Poradnią Nadciśnienia Tętniczego.

Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych jest także miejscem hospitalizacji Pacjentów leczonych przewlekle w programie żywienia pozajelitowego.

Personel Oddziału Klinicznego Nefrologicznego, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, który stanowią specjaliści chorób wewnętrznych, nefrologii, hipertensjologii i transplantologii uczestniczy aktywnie w badaniach naukowych prowadzonych przez Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie; na terenie Oddziału prowadzone są zajęcia ze studentami Kierunku Lekarskiego z takich przedmiotów, jak: choroby wewnętrzne, transplantologia kliniczna (w językach polskim i angielskim) oraz Pielęgniarstwa, a także staże specjalizacyjne i praktyki studenckie zarówno lekarzy jak i pielęgniarek.

Realizacja zajęć dydaktycznych ze studentami.

Lekarze:

dr n. med. Maria Napora, z-ca ordynatora lek. med. Agnieszka Iłowska-Bierawska
lek. med. Anna Pawłowska lek. med. Norbert Kwella
dr n. med. Monika Knysak dr n. med. Krzysztof Bednarski
lek. Alicja Całka dr n. med. Agata Winiarska

Lekarze rezydenci:

lek. Ewa Andronowska lek. Paulina Dziamałek - Macioszczyk - rezydent nefrologii
lek. Iwona Filipska - rezydent chorób wewn. lek. Magdalena Suwała - rezydent chorób wewn.
lek. Justyna Zbrzeźniak-Suszczewicz - rezydent chorób wewn. lek. Aleksandra Więch
   
Top