loading
English

OCHRONA DANYCH
     OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych 
      w formularzu kontaktowym

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z formularza kontaktowego jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18.
 2. Szpital wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych – iod@wss.olsztyn.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym (co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe zawarte w przekazanych przez Panią/Pana wiadomościach będą przetwarzane do czasu ustania celów przetwarzania, czyli zakończenia rozpatrywania sprawy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. prokuratura, sąd policja).
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić załatwienie sprawy i udzielenie odpowiedzi.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  image_pdf
  Do góry
  Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
  Cookies settings
  Akceptuj
  Polityka prywatności i plików cookie
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  Używanie ciasteczek

  Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
  Save settings
  Cookies settings