Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Planowanie i organizowanie przetargów oraz innych trybów, mających na celu wyłonienie dostawców i wykonawców.

Kierownik Działu tel. 89 53 86 228

mgr Stanisława Masłowska

Specjaliści ds. zamówień publicznych tel. 89 53 86 397

mgr Marlena Wiska mgr Beata Wachowicz mgr Beata Dela  
       
       

Referent ds. zamówień publicznych tel. 89 53 86 534

Łukasz Łucewicz

Referenci ds. zaopatrzenia komisowego tel. 89 53 86 217

mgr Izabela Łapińska mgr Renata Ferenc

St. referent ds. zaopatrzenia tel. 89 53 86 370

Dorota Dejnak

Magazynierzy tel. 89 53 86 284

Mariusz Angowski Krzysztof Sendrowski
Top