Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Kancelaria i Sekretariat

Tel. do Kancelarii 89 5386 380

Sekretariat i Kancelaria to sprawny przepływ informacji, wiedzy i współpracy wielu osób. To efektywne planowanie i działanie w strategicznym dla Szpitala miejscu, to tu odbywają się relacje Szpital – Klient.

 

 

Kierownik sekretariatu i kancelarii mgr Danuta Achmatow tel. 89 53 86 550

mgr Izabela Jastrzębowska, specjalista ds. kancelaryjnych  
Top