loading
English

Odwiedziny

Odwiedziny w Szpitalu odbywają się zgodnie z przyjętym regulaminem wyeksponowanym w każdym oddziale.

Odwiedziny pacjentów w szpitalu mogą odbywać się codziennie w godz. 8.00 – 20.00, natomiast w porze nocnej w uzasadnionych przypadkach za zgodą personelu medycznego.

W Oddziale Intensywnej Terapii wprowadza się odwiedziny w godz.14.00-16.00, w pozostałym czasie odwiedziny możliwe są tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.

Odwiedziny pacjentów przebywających w salach pooperacyjnych są ograniczone i dozwolone tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.

Nie zaleca się przyprowadzania dzieci do lat 7, ze względu na ich bezpieczeństwo zdrowotne.

Podczas odwiedzin proponujemy w miarę możliwości korzystanie z pokojów dziennego pobytu.

Odwiedziny mogą być czasowo ograniczone ze względów epidemiologicznych lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na sali chorych.

Odwiedzającym zaleca się pozostawienie wierzchniego okrycia w szatni, usytuowanej na parterze.

Pacjenci mogą korzystać z:

• pomieszczeń kuchenki oddziałowej,

• bezpłatnego dostępu do Internetu w Punktach Informacyjnych, usytuowanych na wysokim parterze,

• własnych telefonów komórkowych z ograniczeniem ich użytkowania w pobliżu aparatury medycznej,

• telefonów przenośnych, znajdujących się w dyżurce pielęgniarskiej w sytuacjach zasadnych,

• sprzętu RTV za odpłatnością według obowiązującego cennika,

• punktów usługowych, znajdujących się poza oddziałem, po uprzednim poinformowaniu personelu o fakcie opuszczenia oddziału,

• bankomatu znajdującego się przy wejściu do szpitala,

• skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do szpitala,

• parkingu szpitalnego za ustaloną odpłatnością.

Oczekujemy od pacjentów i odwiedzających:

• zachowania nie będącego uciążliwym dla innych pacjentów,

• poszanowania mienia Szpitala i innych pacjentów.

Pacjentom i odwiedzającym zabrania się:

• przebywania w stanie nietrzeźwym,

• palenia papierosów na terenie szpitala,• manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacyjną itp.,

• stosowania u pacjentów jakichkolwiek środków i metod leczniczych bez wiedzy i

zgody personelu,

• podawania choremu przyniesionej żywności, bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem lub pielęgniarką rodzaju i zakresu diety.

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings