loading
English

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej jest realizowane w Archiwum Medycznym Szpitala. Archiwum Medyczne jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Kontakt:
– telefony: 89 53 86 212, 89 53 86 274;
– poczta elektroniczna: archiwum@wss.olsztyn.pl

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można zgłosić w następującej formie:

  • listownie – na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Archiwum Medyczne 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • telefonicznie:
  • osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:

– w kancelarii szpitala,
– w sekretariacie każdego oddziału,
– w rejestracji poradni specjalistycznych,
– w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej,
– w archiwum.

Oferujemy następujące formy otrzymania dokumentacji:

  • wysyłka pocztą (koszt przesyłki ponosi pacjent, wysokość opłaty na wysyłkę jest ustalana wg aktualnych stawek operatora pocztowego: list polecony „za pobraniem”),
  • mailem na wskazany adres poczty elektronicznej,
  •  odbiór w archiwum: osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru. 

Uprzejmie informujemy, że dostęp do pomieszczeń archiwum jest utrudniony dla osób z niepełnosprawnością ruchową (schody, brak pochylni). W związku z tym, osobom dotkniętym problemami z poruszaniem się proponujemy załatwienie spraw związanych z dokumentacją medyczną w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej mieszczącym się w budynku głównym szpitala: wysoki parter pokój 52 lub 94A. W celu usprawnienia obsługi w takim przypadku, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 89 538 62 12.

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:
1) pacjentowi,
2) przedstawicielowi ustawowemu,
3) osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
2) osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
3) osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska oznacza: małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest za opłatą:

15,08 zł – za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

0,53 zł – za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

3,02 zł – za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

Opłaty obowiązują od dnia 01.03.2024 r.

Podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 849 ze zm.)

UWAGA

W związku z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od dnia 04.05.2019 r. opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy  w żądanym zakresie.

Szpital udostępnia również Duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka – opłata wynosi 100 zł.

Dokumenty do pobrania:

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings