loading
English

Wypis ze szpitala:

Wypisanie pacjenta ze Szpitala następuje:

  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza zalecenia ogólnoporządkowe lub przebieg
    procesu leczenia, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie leczenia może
    spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego albo innych
    osób.

Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego leczenia, żąda jego wypisania, można odmówić wypisania pacjenta do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Pacjent występujący z żądaniem wypisania jest informowany przez lekarza o możliwych
następstwach zaprzestania dalszego leczenia oraz składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675, 1972)

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings