Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Przyjęcie do szpitala

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ODWIEDZIN W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE ABC PACJENTA "STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO INFORMACJA DLA PACJENTÓW"

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania na leczenie szpitalne, wystawionego przez lekarza zgodnie z wcześniejszym wpisem pacjenta na listę oczekujących. Wpis na listę oczekujących dokonywany jest w oddziałach szpitalnych przez wyznaczonych pracowników.

W nagłych przypadkach, tj. w zatruciach, urazach, wypadkach i stanach zagrożenia życia pacjenci przyjmowani są bez skierowania w Szpitalnym Klinicznym Oddziale Ratunkowym przez całą dobę.
Pacjenci na planowe leczenie szpitalne przyjmowani są codziennie (w tym w sobotę i niedzielę) w Izbie Przyjęć w godzinach 7.00- 19.00.
 

Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy posiadać:

 
  • skierowanie do szpitala,
  • wyniki badań diagnostycznych,
  • karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
  • dowód tożsamości,
  • posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani w trybie pilnym. W takim przypadku dokumenty należy dostarczyć w trakcie pobytu w szpitalu,
  • wskazane jest posiadanie piżamy, szlafroka, obuwia domowego oraz przyborów toaletowych.

Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w magazynie szpitalnym. Pieniądze i przedmioty wartościowe pacjent może złożyć w depozycie Szpitala. Depozyt jest dokumentowany, a pacjent otrzymuje pokwitowanie określające między innymi spis i cechy pozostawionych do przechowania rzeczy wartościowych. Depozyt jest wydawany pacjentowi w czasie zależnym od jego woli, ale najpóźniej w dniu wypisu.
W sytuacjach wyjątkowych pacjent może przekazać do depozytu przedmioty wartościowe podczas pobytu na oddziale, np. przed zabiegiem operacyjnym, badaniem odbywającym się poza oddziałem.

Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego.

Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach, stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym.

Top