Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Wypis ze szpitala

 

Wpisanie ze Szpitala następuje:

    • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
    • na żądanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego,
    • gdy pacjent w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie świadczeń medycznych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.
      Top