Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

ABC Pacjenta

Informacje dla Pacjenta

Bezpłatne badania profilaktyczne

raka jelita grubego | raka piersi | raka szyjki macicy | badania prenatalne

Cennik

Cennik świadczeń medycznych

e-Pacjent

e-Pacjent rejestracja internetowa

Oferty pracy i staże

Ogłoszenia o konkursie ofert

Projekty unijne

POIiŚ 2007-2013 | RPO WiM 2007-2013

Zamówienia publiczne

Postępowania przetargowe

Położne Wiesław Kowalska i Katarzyna Szyszko z zestawem służącym do pozyskania, przechowywania i transportu materiału biologicznego

„Dni Krwi Pępowinowej” w Szpitalu Wojewódzkim

W dniach 16-17 października br. Oddział Ginekologiczno-Położniczy wziął udział w akcji...

Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpitalny oddział rankunkowy
Szybka Terapia Onkologiczna
WSS w Olsztynie
Logo niepełnosprawnych
Biuletyn Informacyjny
Pompy insulinowe
Laur Pacjenta
ISO 9001:2008
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Poznaj lepiej nasz region
Poznaj lepiej nasz region
Top