loading
English

Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

Numer i nazwa działania
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Infrastruktura społeczna, Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałnie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Czas realizacji projektu
1) rozpoczęcie realizacji: 2007-10-10;
2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2008-13-03;
3) zakończenie rzeczowe realizacji: 2014-03-31;
4) zakończenie finansowe realizacji: 2014-04-16.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE

Wartość projektu – 68 120 721,23 zł
Środki europejskie (EFRR) – 45 464 967,14 zł

Cel główny Projektu
Dać szansę mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego na zdrowie i życie poprzez profesjonalne leczenie w nowoczesnym bloku operacyjnym i centralnej sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Inwestycja obejmuje:
I. Dobudowę nowego skrzydła przeznaczonego na blok operacyjny i centralną sterylizatornię do istniejącego głównego budynku szpitalnego od strony południowej, w skład którego wejdzie:
1. Blok operacyjny z 12-toma salami operacyjnymi z kompletnym niezbędnym zapleczem, które warunkuje uruchomienie sal operacyjnych:
a) sala wybudzeń na 17 stanowisk – jako kompleksowy element bloku operacyjnego,
b) część dydaktyczna dla 120 studentów, z salą audytoryjną i 2 salami seminaryjnymi,
c) szatnia dla pracowników bloku operacyjnego oraz stażystów, studentów i konsultantów.
2. Centralna sterylizatornia:
a) strefa brudna, czysta i sterylna,
b) niezbędne zaplecze warunkujące uruchomienie centralnej sterylizatorni.
II. Budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury dla funkcjonowania nowobudowanego budynku:
1. Budowę parkingu przy nowobudowanym budynku od strony południowej inwestycji.
2. Budowę placu manewrowego dla ekip ratowniczych, Straży Pożarnej, policji.
3. Budowę nowej stacji trafo oraz rozdzielnic.
4. Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody.
5. Modernizację istniejącej tlenowni.
6. Budowę niezbędnych dojść i dojazdów do nowego obiektu.
III. Wyposażenie nowopowstałego budynku w sprzęt, aparaturę medyczną oraz elementy wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności medycznej.

Odsyłacze do oficjalnych stron UE oraz serwisu internetowego poświęconego RPO WiM:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.rpo.warmia.mazury.pl

Galeria zdjęć (kliknij aby przejść do galerii)

Wizualizacja budowy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni


Artykuły prasowe

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings