loading
English

Stanowisko Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w sprawie akcji protestacyjnej Zakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Treść wpisu

Spór zbiorowy  w WSS w Olsztynie trwa od lipca 2015 r. Dotyczy warunków pracy i płacy. W zakresie warunków płacy zostało zawarte porozumienie we wrześniu 2015 r. 

Negocjacje dotyczące warunków pracy, zgodnie z Ustawą o sporach zbiorowych  trwały do 26 września 2018 r. Przez trzy lata WSS podjął szereg działań, zmierzających do poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych. 

Szpital zatrudnia obecnie 575 pielęgniarek i położnych, tym samym nie tylko spełniając normy zatrudnienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, a nawet je przekraczając. Od 2015 r., czyli wejścia w spór zbiorowy, nastąpił w tej grupie zawodowej wzrost zatrudnienia o 11,8 proc., co daje liczbę 68 osób. Pojawiające się jednak bieżące niedobory kadrowe są z konieczności uzupełniane pracą w godzinach nadliczbowych. Szpital nadal dostrzega potrzebę dalszego wzrostu zatrudnienia, który jest trudny do realizacji, ponieważ uzależniony jest wprost od braku pielęgniarek i położnych na rynku pracy. 

Zatem spełnienie nowego żądania zarządu związku zawodowego, które pojawiło się podczas negocjacji w październiku 2018 r. nakładającego na szpital zobowiązanie zatrudnienia 25 pielęgniarek do końca 2018 r., było niemożliwe do przyjęcia. 

Aktualna liczba zatrudnionych w Szpitalu Wojewódzkim pielęgniarek i położnych zapewnia bezpieczeństwo pacjentów, jak również umożliwia bezpieczne warunki pracy personelu. 

Szpital gotowy jest do dalszych rozmów, łącznie z poddaniem sprawy pod Arbitraż Społeczny przy Sądzie powszechnym. 

Informuję, że w związku z podpisaniem w dniu 26 września 2018r. protokółu rozbieżności pomiędzy dyrekcją szpitala i związkiem zawodowym pielęgniarek i położnych, który to dokument uprawnia związek do przeprowadzenia na terenie szpitala akcji protestacyjnej niezbędnym jest w ocenie Dyrekcji szpitala przedstawienie przedmiotu sporu oraz jego oceny.

  1. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w szpitalu ( link do pkt 1 ).
  2. Dyrekcja szpitala nie znajduje rozbieżności w stanowisku swoim i związku zawodowego dotyczącym punktu pierwszego sporu zbiorowego, którego treścią była poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych ( link do pkt 2 ).
  3. Intencje dyrekcji szpitala są zbieżne z intencjami związku w kwestii zapewnienia optymalnego zatrudnienia,  jednak zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia dodatkowych pielęgniarek i położnych jest w chwili obecnej zależne wyłącznie od dostępności tych pracowników na rynku pracy ( link do pkt 3 ).
  4. Dyrekcja szpitala zaproponowała związkowi aby skierował  nierozwiązany przez 3 lata spór zbiorowy pod rozstrzygniecie Arbitrażu  Społecznego przy Sądzie powszechnym, który jako organ niezależny, gwarantujący bezstronną ocenę rozstrzygnie przedmiot konfliktu ( link do pkt 4 ).
image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings