Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Kliniczny Okulistyczny

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 405
Koordynator: 89 53 86 424
Gabinet lekarski: 89 53 86 443
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 461
Pielęgniarka oddziałowa: 89 53 86 291
Telefon do pacjentów: 89 53 86 439

ZAPISY NA OPERACJE ZAĆMY

Pacjent, który otrzymał skierowanie na zabieg usunięcia zaćmy i chce wykonać ten zabieg w Oddziale Klinicznym Okulistycznym tut. Szpitala powinien umówić termin wizyty kwalifikacyjnej.
Rejestracji na wizytę można dokonać w sekretariacie Oddziału Klinicznego Okulistycznego osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 89 538 64 05.
Na wizytę kwalifikacyjną pacjent musi się zgłosić osobiście z oryginałem skierowania.

Świadczenia medyczne diagnostyczne

 • badanie ostrości wzroku do dali i bliży
 • biomikroskopia odcinka przedniego oka (lampa szczelinowa)
 • mikroskopia lustrzana do oceny stanu morfologicznego śródbłonka rogówki
 • biometria optyczna aparatem IOL Master 500 
 • pachymetria rogówki
 • oftalmoskopia dna oka ( bezpośrednia i pośrednia)
 • tonometria (automatyczna bezdotykowa, aplanacyjna Goldmanna, impresyjna Schioetza)
 • gonioskopia
 • komputerowa perymetria statyczna (pole widzenia)
 • optyczna koherentna tomografia siatkówki (OCT) z modułem oceny przedniego odcinka gałki ocznej
 • angiografia fluoresceinowa siatkówki
 • badanie ultrasonograficzne w projekcji A i B, UBM
 • autokeratometria, autorefraktometria, refraktometria subiektywna
 • pomiar grubości włókien nerwowych aparatem GDX

 

Świadczenia medyczne terapeutyczne

Laserowe:

 • w leczeniu retinopatii cukrzycowej i w leczeniu chorób obturacyjnech naczyń siatkówki (zakrzepy)
 • w leczeniu jaskry: irydotomia Nd:YAG
 • w leczeniu zaćmy wtórnej ( kapsulotomia Nd:YAG)
 • baraże laserowe zmian zwyrodnieniowych, otworów i przedarć siatkówki

 

Chirurgiczne:

 • operacyjne leczenia zaćmy: metodą klasyczną cięciem i szwem 
 • wszczepy wtórne w oczach bezsoczewkowych
 • operacyjne leczenie jaskry: irydektomia przypodstwna, trabekulektomia, zabiegi setonowe (ExPress, zastawka Ahmeda), zabiegi cyklodestrukcyjne (krioterapia)
 • operacyjne leczenie odwarstwień siatkówki zewnątrzgałkowe: zewnątrztwardówkowe plomby, opasanie gałki ocznej
 • chirurgia witreoretinalna (tylna): odwarstwienia - typowe wskazania 
 • podaż czynników anty-VEGF do ciała szklistego w leczeniu schorzeń neowaskularnych siatkówki
 • chirurgiczne zaopatrywanie ran gałki ocznej i aparatu ochronnego oka
 • usuwanie wewnątrzgałkowych ciał obcych magnetycznych
 • drobne zabiegi chirurgiczne na powiekach i spojówkach gałki ocznej

 

Zachowawcze:

 • leczenie zachowawcze wszystkich chorób gałki ocznej i nerwu wzrokowego, oczodołu i innych struktur aparatu ochronnego oka


Aparatura medyczna:

 • fakoemulsyfikator
 • witrektom z endolaserem
 • mikroskop operacyjny z torem wizyjnym
 • Laser Visulas 532s  
 • Laser Nd:YAG 1064nm 
 • Fundus kamera - do badań angiograficznych dna oka
 • GDX Vcc - do pomiaru grubości włókien nerwowych
 • Polomierz - do badania pola widzenia
 • Aparat USG - projekcja A i B, UBM
 • Mikroskop lustrzany - do pomiaru komórek śródbłonka rogówki
 • Biometr optyczny IOL Master 500 
 • Aparat OCT 

Realizacja zajęć dydaktycznych ze studentami.

Koordynator

dr n. med. Janusz Pieczyński

Lekarze specjaliści:

lek. Beata Dziewulska-Perlińska, z-ca koordynatora prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
dr n. med. Maria Kapusta prof. dr hab. Andrzej Grzybowski
lek. Arleta Berlińska lek. Patrycja Kuklo
lek. Mateusz Markiewicz lek. Joanna Szklarz
lek. Paweł Białkowski lek. Katarzyna Kowalczyk
lek. Katarzyna Kopańska-Olekszak lek. Maria Olszewska
lek. Teodor Mączyński  
Top