Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oddział Kliniczny Okulistyczny

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 405
Koordynator: 89 53 86 424
Gabinet lekarski: 89 53 86 443
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 461
Pielęgniarka oddziałowa: 89 53 86 291

ZAPISY NA OPERACJE ZAĆMY

Pacjent, który otrzymał skierowanie na zabieg usunięcia zaćmy i chce wykonać ten zabieg
w Oddziale Okulistycznym tut. Szpitala powinien zgłosić się do rejestracji poradni specjalistycznych
w celu umówienia terminu wizyty kwalifikacyjnej.

Rejestracji na wizytę można dokonać osobiście lub przez osoby trzecie:

o    w rejestracji znajdującej się w budynku przy ul. Żołnierskiej 16 A

o    telefonicznie pod nr telefonu 89 54 44 200.

Na wizytę kwalifikacyjną pacjent musi się zgłosić osobiście z oryginałem skierowania.

 

Świadczenia medyczne diagnostyczne

 • badanie ostrości wzroku do dali i bliży
 • biomikroskopia odcinka przedniego oka (lampa szczelinowa)
 • mikroskopia lustrzana do oceny stanu morfologicznego śródbłonka rogówki
 • biometria optyczna aparatem IOL Master 500 
 • pachymetria rogówki
 • oftalmoskopia dna oka ( bezpośrednia i pośrednia)
 • tonometria (automatyczna bezdotykowa, aplanacyjna Goldmanna, impresyjna Schioetza)
 • gonioskopia
 • komputerowa perymetria statyczna (pole widzenia)
 • optyczna koherentna tomografia siatkówki (OCT) z modułem oceny przedniego odcinka gałki ocznej
 • angiografia fluoresceinowa siatkówki
 • badanie ultrasonograficzne w projekcji A i B, UBM
 • autokeratometria, autorefraktometria, refraktometria subiektywna
 • pomiar grubości włókien nerwowych aparatem GDX

 

Świadczenia medyczne terapeutyczne

 

 

Laserowe:

 • w leczeniu retinopatii cukrzycowej i w leczeniu chorób obturacyjnech naczyń siatkówki (zakrzepy)
 • w leczeniu jaskry: irydotomia Nd:YAG
 • w leczeniu zaćmy wtórnej ( kapsulotomia Nd:YAG)
 • baraże laserowe zmian zwyrodnieniowych, otworów i przedarć siatkówki

 

Chirurgiczne:

 • operacyjne leczenia zaćmy: metodą klasyczną cięciem i szwem 
 • wszczepy wtórne w oczach bezsoczewkowych
 • operacyjne leczenie jaskry: irydektomia przypodstwna, trabekulektomia, zabiegi setonowe (ExPress, zastawka Ahmeda), zabiegi cyklodestrukcyjne (krioterapia)
 • operacyjne leczenie odwarstwień siatkówki zewnątrzgałkowe: zewnątrztwardówkowe plomby, opasanie gałki ocznej
 • chirurgia witreoretinalna (tylna): odwarstwienia - typowe wskazania 
 • podaż czynników anty-VEGF do ciała szklistego w leczeniu schorzeń neowaskularnych siatkówki
 • chirurgiczne zaopatrywanie ran gałki ocznej i aparatu ochronnego oka
 • usuwanie wewnątrzgałkowych ciał obcych magnetycznych
 • drobne zabiegi chirurgiczne na powiekach i spojówkach gałki ocznej

 

Zachowawcze:

 • leczenie zachowawcze wszystkich chorób gałki ocznej i nerwu wzrokowego, oczodołu i innych struktur aparatu ochronnego oka

 

 

 


Aparatura medyczna:

 • fakoemulsyfikator
 • witrektom z endolaserem
 • mikroskop operacyjny z torem wizyjnym
 • Laser Visulas 532s  
 • Laser Nd:YAG 1064nm 
 • Fundus kamera - do badań angiograficznych dna oka
 • GDX Vcc - do pomiaru grubości włókien nerwowych
 • Polomierz - do badania pola widzenia
 • Aparat USG - projekcja A i B, UBM
 • Mikroskop lustrzany - do pomiaru komórek śródbłonka rogówki
 • Biometr optyczny IOL Master 500 
 • Aparat OCT 

Koordynator

dr n. med. Janusz Pieczyński

Lekarze specjaliści:

lek. med. Beata Dziewulska-Perlińska, z-ca koordynatora lek. med. Grażyna Soćko-Wojciechowska
dr n. med. Maria Kapusta lek. med. Beata Szarejko
lek. med. Arleta Berlińska lek. med. Patrycja Kuklo
lek. med. Mariusz Och prof. dr hab. Andrzej Grzybowski
Top