Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10- 561 Olsztyn

tel. INFORMACJA SZPITALNA: 89 53 86 356
tel. CENTRALA SZPITALNA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

fax sekretariat: 89 53 86 550
e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl

skrzynka EPUAP: WSSzpital

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18,

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wss.olsztyn.pl,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

 

NIP: 7392955794
REGON:000293976
KRS: 0000000449

Nr wpisu do rejestru ZOZ Wojewody: Księga Rejestrowa nr 000000015614
Branża (nazwa wg oddziału PKD) - 85.11.Z
Nazwa Banku i nr konta: BGK O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006

 

 

Rzecznik prasowy: tel. 89 53 86 479, e-mail: pprais@wss.olsztyn.pl

Wykaz telefonów

Harmonogram pracy poradni specjalistycznych

Regulamin wynajmowania sal konferencyjnych

Formularz zapotrzebowania na wynajem sal

 

Widzisz błąd lub nieaktualną informację na stronie?
Zgłoś zmianę za pomocą formularza kontaktowego.

 

 

 

Formularz Kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane

Top