Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10- 561 Olsztyn

tel. INFORMACJA SZPITALNA: 89 53 86 356
tel. CENTRALA SZPITALNA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

WYKAZ TELEFONÓW

fax sekretariat: 89 53 86 550
e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl

skrzynka EPUAP: WSSzpital/ESP

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18,

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wss.olsztyn.pl,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

 

NIP: 7392955794
REGON:000293976
KRS: 0000000449

Nr wpisu do rejestru ZOZ Wojewody: Księga Rejestrowa nr 000000015614
Branża (nazwa wg oddziału PKD) - 86.10.Z
Nazwa Banku i nr konta: BGK O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006

 

 

Rzecznik prasowy: tel. 89 53 86 479, e-mail: rzecznikprasowy@wss.olsztyn.pl

 

Harmonogram pracy poradni specjalistycznych

Regulamin wynajmowania sal konferencyjnych

Formularz zapotrzebowania na wynajem sal

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

Widzisz błąd lub nieaktualną informację na stronie?
Zgłoś zmianę za pomocą formularza kontaktowego.

 

 

 

Formularz Kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane

Top