loading
English

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie jest wysokospecjalistyczną jednostką z szybką, kompetentną diagnostyką, dostępem do konsultacji wysokiej klasy specjalistów.

Szpital przed laty

Jesteśmy dużą placówką, posiadającą nowoczesny sprzęt diagnostyczny, całodobowe laboratorium oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę medyczną, która potrafi wykonać najbardziej skomplikowane zabiegi i operacje. Rocznie w 27 oddziałach leczy ponad 45 000 pacjentów, a w 27 poradniach specjalistycznych udzielanych jest ok. 128 000 porad. Od lipca 2015 r. działa też poradnia POZ.

Trochę historii
Choć oficjalne otwarcie Szpitala Wojewódzkiego miało miejsce 26 listopada 1970 r., to pierwszego pacjenta przyjęto już 5 maja na oddział rehabilitacyjny, a pierwszy dyrektor „szpitala w budowie” dr Jan Maksay, objął stanowisko już 1 lipca 1969 r. Jego głównym zadaniem było terminowe ukończenie prac. Pierwszą operację w nowym szpitalu wykonał dr Stanisław Niepsuj, w ramach pierwszego pełnionego przez oddział ostrego dyżuru, 1 grudnia 1970 roku.
Stopniowo otwierane kolejne oddziały, dzięki czemu szpital poszerzał zakres swoich usług dla pacjentów. W 1970 r. poza wspomnianym oddziałem rehabilitacyjnym, który przyjął „Pacjenta nr 1”, powstały jeszcze oddziały: chirurgiczny, neurologiczny, kardiologiczny, okulistyczny, otolaryngologiczny i ginekologiczny. W kolejnych latach liczba otwieranych oddziałów była już z oczywistych względów mniejsza: w 1971 r. to oddziały noworodkowy i ortopedyczny, w 1973 r. gastroenterologiczny, po kolejnych trzech latach przyszła pora neurochirurgię, a w 1978 r. działalność rozpoczęła nefrologia. Rok 1980 to powstanie oddziału intensywnej terapii. Po przełomie 1989 r. pierwszym nowym oddziałem była endokrynologia i diabetologia utworzona w roku 1993, zaś w 2000 r. zaczęła działać hematologia.

Czym się wyróżniamy
Rok 2005 oprócz rozpoczęcia działalności przez szpitalny oddział ratunkowy, przyniósł wydarzenie o znaczeniu regionalnym. Powstał bowiem pierwszy i jedyny aż do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim oddział kardiochirurgiczny, który ze względu na wyposażenie oraz najwyższe umiejętności pracujących w nim kardiochirurgów jest w stanie wykonać pełen zakres procedur kardiochirurgicznych. 19 stycznia 2005 r. odbyło się jego otwarcie.
Jedynym na Warmii i Mazurach jest także oddział transplantologii, którego początki sięgają 2010 r. W lipcu 2010 r. , po otrzymaniu z Ministerstwa Zdrowia pozwolenia na wykonywanie przeszczepu nerek, powstał Ośrodek Przeszczepiania Nerek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Do szpitalnej historii przeszła noc z 26 na 27 listopada 2010 r. Zespół pod kierownictwem Andrzeja Kobrynia, jako pierwszy w regionie przeprowadził transplantację nerki u dwojga pacjentów. W kwietniu 2015 r. Oddział Transplantologii zaczął przyjmować pacjentów w nowo oddanej do użytku siedzibie.
W roku 2012 zaczęło działać Centrum Urazowe, dzięki któremu zapewniamy komplementarne, specjalistyczne leczenie pacjentów z urazami wielonarządowymi.
Dwa lata później, na początku 2014 r. w efekcie realizacji największej w ostatnim 20-leciu inwestycji Szpitala powstał blok operacyjny, jedna z największych i najnowocześniejszych jednostek tego typu na Warmii i Mazurach z 12-toma salami operacyjnymi, wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz centralna sterylizatornia, w które zastosowano nowoczesne metody i techniki sterylizacji parowej, plazmowej, jak również tlenkiem etylenu.
Z kolei w kwietniu 2018 r. wykonano pierwszy zabieg w sali hybrydowej, pierwszej takiej sali w województwie warmińsko-mazurskim, która jest bazą do realizacji wspólnych, jednoczasowych zabiegów (zabiegów hybrydowych) z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz radiologii.

Nowatorskie zabiegi, badania naukowe
Aby działalność Szpitala była coraz bardziej skuteczna, podejmowaliśmy także decyzje o charakterze organizacyjnym. Rok 2017 przebiegał pod znakiem dwóch przedsięwzięć o charakterze insourcingu. Oba wymagały wielkiego wysiłku organizacyjnego, ale w efekcie dały kompleksowość opieki nad pacjentami. 1 lipca włączono w struktury szpitala Stację Dializ, która wraz z Oddziałem Klinicznym Nefrologicznym, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych oraz Oddziałem Transplantologicznym, a także poradniami specjalistycznymi zapewnia kompleksową opiekę nefrologiczną, która obejmuje wszystkie metody leczenia nerkozastępczego we wszystkich okresach choroby, bo przeszczep też jest takim leczeniem obok dializy otrzewnowej, czy hemodializy. Szpital może kompleksowo dobierać pacjentowi indywidualnie którąś z nich.
Pracownie Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego zostały włączone w struktury WSS w Olsztynie 1 marca 2017 r. Z początkiem września otwarto obie pracownie, które działają w zmodernizowanych pomieszczeniach. Aparaty najnowszej generacji zapewniają pacjentom szpitala i osobom kierowanym z zewnątrz badania diagnostyczne na najwyższym poziomie.
Nie zaniedbujemy także działalności naukowej. Po powstaniu Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Szpital zaczął kształcić studentów kierunku lekarskiego. Takich klinicznych oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim funkcjonuje ogółem dziewięć. Oddział Ratunkowy oraz oddziały: Anestezjologii i Intensywnej terapii, Neurologiczny, Nefrologicznym Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Chirurgii Onkologicznej, Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa oraz Neurochirurgiczny.
Działalność naukowa pracowników Szpitala Wojewódzkiego nie ogranicza się do kształcenia studentów. Badania naukowe są istotnym elementem jego rozwoju. Do największych osiągnięć należy zaliczyć udział Oddziału Ginekologii Onkologicznej w programie MOBIT, którego celem jest spersonalizowanie leczenia pacjentów z nowotworami. W tym elitarnym badaniu bierze udział kilka renomowanych ośrodków, co stanowi dowód wysokiej pozycji Szpitala. Najwięcej badań realizowanych jest na Oddziale Neurologicznym, Oddziale Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziale Gastroenterologii i Oddziale Nefrologicznym, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych.
Nowoczesne wyposażenia oraz wysokie kwalifikacje personelu medycznego umożliwiły wykonanie wielu pionierskich na skalę regionu i całego kraju zabiegów, za które otrzymali nagrody.
W ostatnich latach zmodernizowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt większość oddziałów Szpitala Wojewódzkiego. M.in. w roku 2015 oprócz wspomnianego Oddziału Transplantologicznego nową siedzibę zyskał Oddział Gastroenterologiczny, zaś w 2016 r. odnowiono Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych. W 2019 r. unowocześniliśmy i rozbudowaliśmy Oddział Kardiologiczny, a w następnym Oddziale Neurologicznym.

Jakość i bezpieczeństwo, czyli „Pacjent przede wszystkim”
Szpital konsekwentnie prowadzi politykę jakości zgodną z jego misją, którą jest „Pacjent przede wszystkim”. Efektem takich działań prowadzonych we wszystkich komórkach, zarówno medycznych, jak i technicznych oraz administracyjnych jest wysoka pozycja Szpitala w rankingach przygotowywanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Specjaliści z CMJ szczegółowo recenzują placówki, które zgłosiły się do konkursu, dzieląc ocenę na trzy grupy: zarządzanie, opieka medyczna i jakość.
O wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Wojewódzkim świadczy również bardzo satysfakcjonujące raporty z wizyt akredytacyjnych, które składają wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Nowoczesne metody zarządzania i komunikacji w szpitalu przyczyniły się do powstania nowych, specjalistycznych komórek: W 2000 r. utworzono Sekcję Informatyczną, zarządzającą siecią komputerową i aplikacjami szpitalnymi. Obecnie zajmuje się tym Dział Informatyki. Dwa lata później powstała Sekcja ds. Zamówień Publicznych, która w późniejszych latach przekształciła się w Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Rok 2003 to data rozpoczęcia działalności przez Dział Zarządzania, Marketingu i Promocji, przekształconego potem w Dział Organizacyjny i Funduszy Zewnętrznych. Od początku funkcjonowania Szpitala działają działy techniczny i gospodarczy, a także kadry, czy księgowość.
Jako cały Szpital pokazaliśmy, że nie ustajemy w dążeniu do poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów. Inwestycje w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę idą w parze z poprawą bezpieczeństwa procedur i dbałością o pacjenta od poziomu rejestracji do wyjścia ze szpitala.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny odniósł też sukces otrzymując wyróżnienie w ogólnopolskim plebiscycie „Laur Pacjenta 2017/18”. Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie opinii pacjentów zamieszczonych na łamach medycznych portali opiniotwórczych oraz głosów pacjentów zebranych za pośrednictwem sondy na stronie internetowej plebiscytu. To wyróżnienie wpisuje się w misję naszego Szpitala „Pacjent przede wszystkim”, dlatego taki sukces odniesiony właśnie dzięki głosom pacjentów jest szczególnie cenny.

Cele strategiczne na lata 2021-2025

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie jest szpitalem profesjonalnym, interdyscyplinarnym, bezpiecznym i przyjaznym dla pacjentów i pracowników.

Celami strategicznymi są:

  • Utrzymanie i wzmacnianie potencjału kadrowego szpitala.
  • Budowanie procesu kompleksowego leczenia pacjentów.
  • Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury na najwyższym możliwym poziomie.
  • Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów i pracowników.
  • Rozwój szpitala na rynku usług medycznych.

Szpital współcześnie

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings