Ankieta dostępności dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami

Zapraszamy pacjentów i pracowników szpitala do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym dostępności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie dla osób ze szczególnymi potrzebami.Ankieta jest anonimowa.Otrzymane opinie i sugestie posłużą do wdrożenia działań na rzecz poprawy warunków oraz zmniejszenia przeszkód i utrudnień w dostępie do naszego Szpitala.Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:https://tiny.pl/c9tx4 lub poprzez kod QR Przypominamy, […]

image_pdf