Piękny i potrzebny podarunek od pacjentki Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Nowoczesny aparat KTG do monitorowania stanu zdrowia dziecka w łonie matki podarowali Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie państwo Sylwia i Mirosław Hiszpańscy.

Spotkanie opłatkowe w Szpitalu Wojewódzkim

Ks. abp Edmund Piszcz, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, członek zarządu województwa Marcin Kuchciński oraz członkowie Rady Społecznej Szpitala wzięli udział w spotkaniu opłatkowym ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych i kierowników pozostałych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, które odbyło się 22 grudnia.

Puls Szpitala 53

W tym numerze m.in.: Przedstawienie nowej dyrektor ds.administracyjno-finansowych. Innowacyjny zabieg kardiologów- przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka serca. Informacja o zmodernizowanych oddziałach nefrologii i neonatologii…

Bożonarodzeniowy prezent od pacjentów Szpitala

Wykonany na warsztatach terapii zajęciowej świecznik podarowali dyrektor Irenie Kierzkowskiej pacjenci Oddziału Rehabilitacyjnego.

Pluszowe przytulanki dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego

Chorzy z Oddziału Hematologicznego i Oddziału Ginekologii Onkologicznej otrzymali sowy wykonane przez dzieci z Zespołu Placówek Specjalnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym.

Światowy Dzień Wcześniaka

17 listopada przypada obchodzony od 2011 r. Światowy Dzień Wcześniaka. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie przedwcześnie urodzonymi dziećmi opiekują się lekarze i pielęgniarki z Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Ćwiczenia na wypadek pożaru w oddziale noworodków

Personel Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie wziął udział w treningu postępowania na wypadek zagrożenia pożarem.

Specjaliści ze Szpitala Wojewódzkiego nagrodzeni w konkursie marszałka województwa

Wyróżnienie za „Kraniotomię z wybudzeniem śródoperacyjnym, która minimalizuje ryzyko pooperacyjnych deficytów neurologicznych” w kategorii „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie” odebrał w imieniu zespołu operacyjnego dr Waldemar Och, ordynator Oddziału Klinicznego Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Puls Szpitala 52

W tym numerze m.in.:KINAESTHETICS -warsztaty z nowatorskiej opieki nad obłożnie chorymi, Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki-“Debiut taty i mamy- czekamy na dziecko”, Biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią

Nowi lekarze-stażyści w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Grupa 15 absolwentów uczelni medycznych rozpoczęła 13-miesięczny staż w WSS w Olsztynie. W tym czasie poznają funkcjonowanie szpitalnych oddziałów i zdecydują o specjalizacji, którą wybiorą.

image_pdf