Uroczyste otwarcie Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Z udziałem Gustawa Marka Brzezina – marszałka województwa, Mariana Podziewskiego – wojewody, parlamentarzystów i przedstawicieli środowiska medycznego Pani Irena Kierzkowska, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie otworzyła zmodernizowany Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

Na spotkaniu byli obecni m.in. również prof. Roman Danielewicz, dyrektor Centrum Organizacyjno- Koordynacyjnego ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” oraz dr Andrzej Kobryń, który w listopadzie 2010 r. wraz z zespołem wykonał pierwszą w woj. warmińsko-mazurskim transplantację nerki.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ośrodka transplantologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Dyrektor Irena Kierzkowska, Marszałek Gustaw Marek Brzezin, wojewoda Marian Podziewski, dr Leszek Adadyński, ordynator Oddziały Transplantologii i Chirurgii Ogólnej oraz Jarosław Słoma, wiceprezydent Olsztyna.

Uroczyste otwarcie Oddziału Gastroenterologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Wreszcie doczekaliśmy się nowej siedziby Oddziału Gastroenterologicznego.

Z udziałem Pana Wojewody, Pani Wicemarszałek, Pana Prezydenta Olsztyna i wielu innych znamienitych gości, w środę – 10 czerwca uroczyście otworzyliśmy gastroenterologię, która po wielu latach „wędrowania” po piętrach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie doczekała się własnego miejsca. Rozbudowa szpitala poprzez uruchomienie nowego skrzydła szpitalnego m.in. na potrzeby bloku operacyjnego pozwoliła na zagospodarowanie pomieszczeń po trakcie operacyjnym na V p. na potrzeby oddziału gastroenterologicznego. Utworzono 18-łóżkowy oddział z pełnym zapleczem. W ramach przebudowy utworzono także Pracownię Endoskopową, w sąsiedztwie której zlokalizowano salę wybudzeniową.

image_pdf