loading
English

Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie poprzez modernizację infrastruktury IT szpitala

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: 3 – Cyfrowy region

Działanie: 3.2  – E-zdrowie

Dzięki realizacji projektu zostaną wdrożone e-usługi ukierunkowane na efekty wewnątrzadministracyjne A2A oraz efekty odczuwalne dla obywatela oraz przedsiębiorcy – usługi A2C oraz A2B oraz zintegrowane z P1.

Przedmiotem projektu jest stworzenie/budowa e-usług umożliwiających udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, przekazywanie informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców (pacjentów) do tych informacji oraz wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie 10 e-usług: e-dokumentacja medyczna, e-rejestr elektronicznej dokumentacji medycznej, e-wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej,
e-zdarzenie medyczne, e-wyniki, e-powiadomienia, e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie,
e-komunikacja. Aby zrealizować powyższe e-usługi niezbędny jest zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Najważniejsze etapy projektu w okresie od 15.10.2017 r. do 30.09.2018 r.:

–          ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie postępowania na dostawę systemu,

–          dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania,

–          wdrożenie systemu e-usług poprzez integracje z platformą krajową P1,

–          szkolenia wybranych grup pracowników z zakresu technologii teleinformatycznej.

Cel główny:

Stworzenie i uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia zintegrowanych z tworzoną na szczeblu krajowym platformą P1.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).
  2. Rozbudowa systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), dostosowującej działalność Szpitala do znowelizowanych przepisów prawa.
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem.
  4. Zapewnienie interoperacyjności z platformą krajową P1 lub P2.

Całkowita wartość projektu – 3 467 903,65 zł

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie (85%) – 2 943 149,35 zł

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings