loading
English

Przebudowa i modernizacja Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z zakupem sprzętu

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie 9.1  – Infrastruktura ochrony zdrowia

Poddziałanie 9.1.1 – Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie wraz z pomieszczeniami diagnostycznymi w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacji tj.: roboty budowlane, wymiana i uzupełnienie instalacji: elektrycznych, słaboprądowo-teletechnicznych, gazów medycznych, wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, oddymiania, CO, CT oraz wymiana
i zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej. Inwestycja będzie jednym z głównych etapów stworzenia w Szpitalu Regionalnego Centrum Chorób Serca i Naczyń.

Projekt  w okresie od 27-04-2015 r. do 31-10-2019 r. zakłada realizację 3 etapów inwestycyjnych:

– przebudowa i modernizacja Oddziału Kardiologicznego,

– przebudowa i modernizacja Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

– doposażenie przedmiotowych oddziałów w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.

Cel główny:

Zwiększenie dostępności oraz kompleksowości usług specjalistycznych w zakresie chorób serca
i naczyń świadczonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

Cele szczegółowe:

1. Przebudowa i modernizacja Oddziału Kardiologicznego.

2. Przebudowa i modernizacja Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz
z pomieszczeniami diagnostycznymi.

3. Wymiana i zakup sprzętu i aparatury medycznej.

4. Usprawnienie procesu obsługi pacjentów.

5. Poprawa diagnostyki kardiologicznej.

6. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

7. Ułatwienie dostępu do usług kardiologicznych, skrócenie czasu oczekiwania na badania.

8. Zwiększenie wykrywalności schorzeń kardiologicznych, co doprowadzi do stawiania diagnozy we wczesnym stadium choroby.

9. Zwiększenie skuteczności leczenia kardiologicznego.

10. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie.

11. Spadek umieralności z powodu chorób serca i naczyń, chorób kardiologicznych.

12. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

13. Zmniejszenie trwałych skutków chorób kardiologicznych, w tym kalectwa i niepełnosprawności.

14. Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez społeczeństwo z tytułu kosztów leczenia, rent
i zasiłków.

15. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu – 12 388 784,37 zł

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie (85%) – 9 167 403,71 zł

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings