Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Poradnie Specjalistyczne

Uwaga!
Na czas stanu zagrożenia epidemicznego rejestracja do Poradni Specjalistycznych WSS odbywa się wyłącznie telefoniczne pod nr  89 / 54 44 200.

Nasza rejestracja telefoniczna czynna jest w godzinach:
Pon. – czw. od 7.30 do 17.00
Pt. od 8.00 – 14.00

Jednocześnie prosimy by pacjenci:  przeziębieni, z wysoką gorączką, kaszlem, dusznością oraz z grupy wysokiego ryzyka skontaktowali się telefonicznie z rejestracją 89/ 54 44 200.


Rejestracja do poradni znajduje się w budynku przy ul. Żołnierska 16 a

Rejestracji osobiście można dokonać w godz.: pn-czw 7.00-18.00, pt 8.00-15.00

Rejestracja telefoniczna pod nr89 54 44 200: pn-czw 7.30-14.00, pt 8.00-14.00

Poradnie  zlokalizowane przy ul. Żołnierskiej 16 a i b:

Poradnia Diabetologiczna, 
Poradnia Diabetologiczna - Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej

Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Kardiochirurgiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Hematologiczna
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
Poradnia Transplantacji Nerek
Poradnia Neurologiczna

Poradnia Ran Przewlekłych
Poradnia Lekarza Zakładowego

 

Poradnie zlokalizowane przy ul. Żołnierskiej 18:

Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Ginekologii Onkologicznej
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia Genetyczna - BADANIA PRENATALNE

 

 Harmonogram pracy poradni

Telefon do Rejestracji Poradnia Medycyny Nuklearnej
- 89 5386 301
- 89 5386 543

Telefon do Rejestracji Poradni dla chorych żywionych poza i dojelitowo w warunkach domowych
- 89 5386 277

Rejestracja do Poradni Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej KAOS - Cukrzyca odbywa się codziennie (poniedziałek-piątek) w godz. 8.00 - 14.00 w pokoju nr 19 w budynku przy ul. Żołnierskiej 16A lub telefonicznie pod nr. 507 499 630.

Telefon do Niepublicznego Zakładu Opieki Medycznej Poradnia Kardiologiczna
- 89 5386 207(ul. Żołnierska 16a)

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Gabinet mieści się w pokoju nr 48 na parterze budynku Szpitala, gdzie na co dzień działa Poradnia Ortopedyczna (wejście główne od strony ul. Żołnierskiej, w holu należy kierować się w prawo).

Kontakt telefoniczny pod nr. 89 670 91 25, zgłoszenie potrzeby wizyty domowej: tel. 89 527 22 22.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

nagłego zachorowania;

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

 

Kierownik ds. administracji przychodni

mgr inż. Bożena Struczewska - Czajkowska, tel. 89 538 65 19

Pracownicy

Danuta Ejsmond Maria Grabowska Bogusława Kazimierczuk mgr Anna Magiera Joanna Mikulewicz
Anna Płanecka Bożena Winiarek Urszula Wiśniewska Kamila Mieczkowska Marta Krętkowska
Ewa Grzegorczyk Izabela Radziwiłłowicz Beata Grzybowska-Rybaček    
Top