loading
English

OCHRONA DANYCH
     OSOBOWYCH

   Klauzula informacyjna dotycząca
 przetwarzania danych osobowych dla
stażystów, praktykantów, wolontariuszy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją praktyki, stażu i wolontariatu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18.
 2. Szpital wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych – iod@wss.olsztyn.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu stażu, praktyki lub wolontariatu. Na tej podstawie administrator będzie przetwarzał dane osobowe, w szczególności:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • PESEL;
 • numer prawa wykonywania zawodu
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • stan zdrowia – w zakresie wymaganym do realizacji zadania.
 1. Dane osobowe inne niż wskazane w punkcie powyżej, przekazane przez Panią/Pana w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 2. Dane osobowe zawarte w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. prokuratura, sąd policja, organy sanitarne, organy skarbowe).
 4. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak danych może uniemożliwić realizację stażu, praktyki czy wolontariatu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings