loading
English

OCHRONA DANYCH
     OSOBOWYCH

     Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych dla
         kontrahentów i dzierżawców

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18.
 2. Szpital wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych – iod@wss.olsztyn.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z zawarciem i realizacją umów z kontrahentami i dzierżawcami, w szczególności:
 4. rozpatrzenia oferty lub rozstrzygnięcia konkursu,
 5. zawarcia umowy,
 6. realizacji postanowień umowy, obowiązków księgowo-rachunkowych oraz podatkowych, dochodzenia roszczeń,
 7. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celów przetwarzania.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. prokuratura, sąd policja, organy podatkowe).
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadania.
 12. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings