Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2018-2021

Program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie przez ostatnie cztery lata prowadził badania przesiewowe w ramach ogólnopolskiego  programie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej.
Cel realizacji zadania – zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej u osób objętych badaniem przesiewowym, co może przyczynić się do zmniejszenia umieralności z powodu tej choroby.
Z możliwości wykonania bezpłatnego badania USG aorty brzusznej skorzystało 1 471 osób:
•    w 2018 roku  141 osób,  u 9 pacjentów wykryto tętniaka aorty brzusznej
•    w 2019 roku  635 osób,  u 23 pacjentów wykryto tętniaka aorty brzusznej
•    w 2020 roku  171 osób,  u 3 pacjentów wykryto tętniaka aorty brzusznej
•    w 2021 roku  524 osób,  u 12 pacjentów wykryto tętniaka aorty brzusznej
Aby zakwalifikować się do programu należało mieć ukończone 65 lat oraz stwierdzone co najmniej trzy czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego:
•    choroba wieńcowa
•    palenie tytoniu
•    nadciśnienie tętnicze
•    hiperlipidemia – podwyższony poziom cholesterolu
•    płeć męska

 

Top